آخرین اخبار
GMT+2 12:45

قوانین انجام سفارشات

  • تنها مواردی که در سفارش درج شده انجام خواهد شد
  • تنها قبل از آغاز پروژه می توانید از شروع آن انصراف دهید
  • در صورت انصراف از پروژه ۱۰ درصد از هزینه پروژه کسر می شود
  • تخفیف های پروژه بصورت محدود تعریف می شوند و پس پایان مدت زمان دیگر اعمال نخواهند شد
  • سفارشات پس از شروع پروژه جاری به عنوان پروژه جدید تلقی می شود
  • هزینه سفارشات قبل از انجام دریافت می شود
  • مدیریت می تواند هر زمان این قوانین را به صلاح دید تغییر دهد

 

حمایت ازما