با استفاده از این ابزار شما می توانید متن های خود را با الگوریتم Base64 رمزگذاری یا متون رمزگذاری شده را به حالت اولیه برگردانید.