با استفاده از این ابزار شما می توانید برچسب های پربازدید از نگاه موتور جستجو گوگل برای موضوع محتوای خود را ایجاد کنید که باعث افزایش رتبه سئو محتوای شما خواهد شد.