آرایه دو بعدی در زبان Cتوجه : در صورت بروز مشکل یا کار نکردن لینک دانلود اطلاع دهید تا اصلاح شود.

کاربران عزیز جهت حمایت از سایت مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با درخواست فایل مورد نیاز خود به غنی کردن آرشیو سایت کمک کنید

آرایه دو بعدی می تواند به صورت آرایه ای از آرایه ها تعریف شود. آرایه ۲D به عنوان ماتریس سازماندهی شده است که می تواند به صورت مجموعه ای از ردیف ها و ستون ها نمایان شود. با این حال، آرایه های ۲D ایجاد شده برای پیاده سازی یک پایگاه داده رابطه ای به طور دقیق ساختار داده. این امر سهولت نگهداری بخش عمده داده ها را در یک زمان آسان می کند که می تواند به هر تعداد کارکردهای مورد نظر منتقل شود.
تعریف آرایه دو بعدی در C
data_type array_name[rows][columns];

به مثال زیر توجه کنید :

int twodimen[4][3];

در اینجا ۴ ردیف و ۳ عدد ستون است.

مقدار دهی به آرایه دوبعدی

int arr[4][3]={{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5},{4,5,6}};

مثال :

#include<stdio.h> 
int main(){   
int i=0,j=0;  
int arr[4][3]={{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5},{4,5,6}};   
//traversing 2D array  
for(i=0;i<4;i++){  
 for(j=0;j<3;j++){  
  printf("arr[%d] [%d] = %d \n",i,j,arr[i][j]);  
 }//end of j  
}//end of i  
return 0; 
}  

خروجی :

arr[0][0] = 1
arr[0][1] = 2
arr[0][2] = 3
arr[1][0] = 2
arr[1][1] = 3
arr[1][2] = 4
arr[2][0] = 3
arr[2][1] = 4
arr[2][2] = 5
arr[3][0] = 4
arr[3][1] = 5
arr[3][2] = 6

مثال : مرتب سازی و چاپ اطلاعات

#include <stdio.h>  
void main ()  
{  
  int arr[3][3],i,j;   
  for (i=0;i<3;i++)  
  {  
    for (j=0;j<3;j++)  
    {  
      printf("Enter a[%d][%d]: ",i,j);        
      scanf("%d",&arr[i][j]);  
    }  
  }  
  printf("\n printing the elements ....\n");   
  for(i=0;i<3;i++)  
  {  
    printf("\n");  
    for (j=0;j<3;j++)  
    {  
      printf("%d\t",arr[i][j]);  
    }  
  }  
}
خروجی :
Enter a[0][0]: 56  
Enter a[0][1]: 10  
Enter a[0][2]: 30 
Enter a[1][0]: 34 
Enter a[1][1]: 21 
Enter a[1][2]: 34  

Enter a[2][0]: 45
Enter a[2][1]: 56
Enter a[2][2]: 78  

 printing the elements .... 
 
۵۶   ۱۰   ۳۰ 
۳۴   ۲۱   ۳۴ 
۴۵   ۵۶   ۷۸

 سلام ، من مصطفی هستم ، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار علاقه زیادی به برنامه نویسی و بخصوص PHP دارم ، بنده این وب سایت را به منظور دسترسی هموطنان عزیز به محتواهای مفید در موضوعات موجود در سایت راه اندازی کردم ، از دوستان میخواهم با نظرات خود دلگرمی برای بنده باشند و اگر فایلی نیاز دارند ، حتماً از طریق فرم درخواست ، درخواست خود را ارسال کنند.

ارسال نظر

*

Next Articleتابع rewind در زبان C