اسفند ۲, ۱۳۹۷ Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

ساختارهای تکرار

اغلب اوقات در نوشتن کدها نیاز است که چند دسته از کدها را بارها و بار ها اجرا کرد. برای اجرای این دستورها دیگر لازم نیست که چند خط کد در هر مرحله به دستورهای PHP اضافه کنید تنها کافی است از دستورهای حلقه استفاده کنید.

انواع حلقه‌ها در PHP  به صورت زیر تعریف شده است:

  •  while حلقه  تا زمانی که شرط درست باشد تکرار می‌کند.
  • do…while ابتدا حلقه do  اجرا می‌شود و سپس شرط while بررسی می‌شود.
  • for حلقه را در تعداد دفعات خاص بررسی می‌کند.
  • foreach حلقه ای برای هر عنصر در آرایه.

حلقه while در PHP

همان طور که در در بخش تعاریف اشاره کردیم، while به عنوان یک نوع از حلقه‌ها در PHP، دور حلقه خود را تا زمانی که شرط درست باشد ادامه می‌دهد. نحوه نوشتن این دسته از دستورات در پی اچ پی نیز همانند عبارت های شرطی در PHP، در مقابل while شرط را داخل ( ) قرار می‌دهیم و دستوری را که می‌خواهیم اجرا شود را می‌نویسیم.

 

while (condition is true)
  {
  code to be executed;
  }

 

در ادامه یک مثال مشاهده خواهید کرد. در این مثال متغیر x$ برابر است با ۱ و شرط تا زمانی که x کوچکتر و یا مساوی ۵ باشد می‌شود. به مقدار x در هر دور یک واحد اضافه می‌شود (; ++x).

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
$x=1;
while($x<=5)
    {
    echo "The number is: $x <br>";
    $x++;
    }
?>  
 
</body>
</html>

 

خروجی این دستور به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5

حلقه do…while در PHP

این حلقه برخلاف حلقه while ابتدا کدها را در قسمت do انجام می‌دهد، سپس شرط را بررسی می‌کند. نحو نوشتن این نوع حلقه در PHP به صورت زیر است.

do
  {
  code to be executed;
  }
while (condition is true);

 

همان طور که مشاهده می‌کنید ابتدا کد ها در بخش do اجرا می‌شوند و سپس شرط while بررسی می‌شود. در این راستا یک مثال داشته باشیم.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
$x=1;
do
   {
   echo "The number is: $x <br>";
   $x++;
   }
while ($x<=5)
?>
 
</body>
</html>

 

اگر دقت کرده باشید این مثال دقیقا همان شرایط و هدف مثال while را دارد. می‌خواهد متغیر x$ اعداد کوچکتر یا مساوی ۵ را نمایش دهد و به هر عدد، در هر دور حلقه تنها یک واحد اضافه شود. اما با این تفاوت که ابتدا متغیر x$ اجرا می‌شود و سپس بررسی می‌شود که عدد بدست آمده شرط را دارا می‌باشد یا خیر. اگر شرط برقرار بود x چاپ می‌شود در غیر این صورت از حلقه خارج می‌شویم.
خروجی این حلقه در PHP  به صورت زیر است.

The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5

حلقه for  در PHP

 حلقه  for کدها را در تعداد دفعات خاص اجرا می‌کند.پس زمانی این حلقه استفاده می‌شود که از تعداد دفعات اجرا اطلاع داشته باشید. در نحوه‌ی نوشتن این دستور سه عامل اهمیت دارد:

  •   مقدار اولیه ای که به دستور در حلقه می‌دهیم
  •      این دستور تا چه زمانی بررسی شود( مقدار نهایی )
  •       هر کدام از این مقدارها چگونه تغییر یابد( در هر دور چه مقدار به متغییر اضافه  و یا از آن کم شود)
for (init counter; test counter; increment counter)
  {
  code to be executed;
  }

 

مثال زیر اعداد ۰ تا ۱۰ را با استفاده از حلقه for نمایش می‌دهد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
for ($x=0; $x<=10; $x++)
   {
   echo "The number is: $x <br>";
   }
?>  
 
</body>
</html>

 

در این مثال x$ مقدار اولیه ۰ را گرفته است و  تا مقدار ۱۰ را چاپ می‌نماید. در هر دور به هر عدد تنها یک واحد اضافه می‌شود. خروجی مثال به صورت زیر است.

The number is: 0
The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5
The number is: 6
The number is: 7
The number is: 8
The number is: 9
The number is: 10

حلقه foreach در PHP

حلقه foreach در PHP تنها برای آرایه ها استفاده می‌شود. نحوه‌ی نوشتن این نوع حلقه‌ها در PHP به صورت زیر می‌باشد.

foreach ($array as $value)
  {
  code to be executed;
  }

 

در هر تکرار این حلقه، value( ارزش) به سراغ آرایه بعدی می‌رود و آن را بررسی می‌کند. با یک مثال بیشتر با این قواعد آشنا شوید.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
$colors = array("red","green","blue","yellow");
foreach ($colors as $value)
   {
   echo "$value <br>";
   }
?>  
 
</body>
</html>

 

 

در این مثال ابتدا متغیر آرایه را مشخص نمودیم. color$ متغیر  آرایه است. در قسمت foreach متغیر color$ را به عنوان ارزش انتخاب کردیم ودستور echo، هر رنگ را که همان ارزش در نظر گرفته شده است، در خطوط مجزا به چاپ می‌رساند. خروجی این دستور به صورت زیر است.

red
green
blue
yellow


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.