بررسی در دسترس بودن یک سایت با استفاده از PHPتوجه : در صورت بروز مشکل یا کار نکردن لینک دانلود اطلاع دهید تا اصلاح شود.

کاربران عزیز جهت حمایت از سایت مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با درخواست فایل مورد نیاز خود به غنی کردن آرشیو سایت کمک کنید

روش اول :

<?php

    if (isDomainAvailible('https://mypgr.ir'))
    {
        echo "در حال اجرا می باشد";
    }
    else
    {
        echo "متاسفانه پیدا نشد";
    }


    function isDomainAvailible($domain)
    {
        
        if(!filter_var($domain, FILTER_VALIDATE_URL))
        {
            return false;
        }

     
        $curlInit = curl_init($domain);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,10);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_HEADER,true);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_NOBODY,true);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);

       
        $response = curl_exec($curlInit);

        curl_close($curlInit);

        if ($response) return true;

        return false;
    }
?>

 

 

 

روش دوم :

 

<?php
function Visit($url){
    $agent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)";$ch=curl_init();
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL,$url );
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt ($ch,CURLOPT_VERBOSE,false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLVERSION,3);
    curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
    $page=curl_exec($ch);
    //echo curl_error($ch);
    $httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($ch);
    if($httpcode>=200 && $httpcode<300) return true;
    else return false;
}
if (Visit("https://mypgr.ir"))
    echo "آنلاین"."n";
else
    echo "آفلاین";

روش سوم :

 

<?php
    ini_set("default_socket_timeout","05");
    set_time_limit(5);
    $f=fopen("https://mypgr.ir","r");
    $r=fread($f,1000);
    fclose($f);
    if(strlen($r)>1) {
    echo("<span class='online'>آنلاین</span>");
    }
    else {
    echo("<span class='offline'>آفلاین</span>");
    }
?>


سلام ، من مصطفی هستم ، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار علاقه زیادی به برنامه نویسی و بخصوص PHP دارم ، بنده این وب سایت را به منظور دسترسی هموطنان عزیز به محتواهای مفید در موضوعات موجود در سایت راه اندازی کردم ، از دوستان میخواهم با نظرات خود دلگرمی برای بنده باشند و اگر فایلی نیاز دارند ، حتماً از طریق فرم درخواست ، درخواست خود را ارسال کنند.

ارسال نظر

*

Next Articleتابع PHP تبدیل HEX به RGB