اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید


مثال C را برای تولید مثلث فیبوناچی :
#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h> 
int main(){ 
  int a=0,b=1,i,c,n,j;  
system("cls"); 
  printf("Enter the limit:");  
  scanf("%d",&n);  
  for(i=1;i<=n;i++)  
  {  
    a=0;  
    b=1;  
    printf("%d\t",b);  
    for(j=1;j<i;j++)  
    {  
      c=a+b;  
      printf("%d\t",c);  
      a=b;  
      b=c;  
  
    }  
    printf("\n");  
  }  
return 0; 
}

 

خروجی برای ورودی ۹ :

۱
۱	۱	
۱	۱	۲	
۱	۱	۲	۳	
۱	۱	۲	۳	۵	
۱	۱	۲	۳	۵	۸	
۱	۱	۲	۳	۵	۸	۱۳	
۱	۱	۲	۳	۵	۸	۱۳	۲۱	
۱	۱	۲	۳	۵	۸	۱۳	۲۱	۳۴

 

نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد