دی ۲۲, ۱۳۹۷ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

در این ترفند برای شما تابعی برای ایجاد گذرواژه تصادفی قرار می دهم ، که شما می توانید در پروژه های خود استفاده نمایید.

 

function randomPassword() {
  $alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ0123456789";
  $pass = array(); // ایجاد متغییر به عنوان آرایه 
  $alphaLength = strlen($alphabet) - 1; 
  for ($i = 0; $i < 8; $i++) {
    $n = rand(0, $alphaLength);
    $pass[] = $alphabet[$n];
  }
  return implode($pass); //تبدیل آرایه به یک رشته
}

برچسب ها
نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد