تابع نمایش نوشته های اخیر وردپرستوجه : در صورت بروز مشکل یا کار نکردن لینک دانلود اطلاع دهید تا اصلاح شود.

کاربران عزیز جهت حمایت از سایت مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با درخواست فایل مورد نیاز خود به غنی کردن آرشیو سایت کمک کنید

روش اول :

 

function recent_posts($no_posts = 10, $excerpts = true) {

  global $wpdb;

  $request = "SELECT ID, post_title, post_excerpt FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type='post' ORDER BY post_date DESC LIMIT $no_posts";

  $posts = $wpdb->get_results($request);

  if($posts) {

        foreach ($posts as $posts) {
            $post_title = stripslashes($posts->post_title);
            $permalink = get_permalink($posts->ID);

            $output .= '<li><h2><a href="' . $permalink . '" rel="bookmark" title="Permanent Link: ' . htmlspecialchars($post_title, ENT_COMPAT) . '">' . htmlspecialchars($post_title) . '</a></h2>';

            if($excerpts) {
                $output.= '<br />' . stripslashes($posts->post_excerpt);
            }

            $output .= '</li>';
        }

    } else {
        $output .= '<li>نوشته ای پیدا نشد</li>';
    }

  echo $output;
}

 

نحوه صدا زدن :

 

<?php recent_posts(); ?>

 

 

روش دوم :

 

<?php wp_get_archives( array(

  'type'      => 'postbypost',  // or daily, weekly, monthly, yearly
  'limit'      => 10,  // maximum number shown
  'format'     => 'html',  // or select (dropdown), link, or custom (then need to also pass before and after params for custom tags
  'show_post_count' => false,  // show number of posts per link
  'echo'      => 1   // display results or return array

) ); ?>

 

روش سوم :

 

<?php
  $recentposts = get_posts('numberposts=12&category=4');
  foreach ($recentposts as $post) :
    setup_postdata($post); ?>
    <li><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endforeach; ?>

 

 

 سلام ، من مصطفی هستم ، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار علاقه زیادی به برنامه نویسی و بخصوص PHP دارم ، بنده این وب سایت را به منظور دسترسی هموطنان عزیز به محتواهای مفید در موضوعات موجود در سایت راه اندازی کردم ، از دوستان میخواهم با نظرات خود دلگرمی برای بنده باشند و اگر فایلی نیاز دارند ، حتماً از طریق فرم درخواست ، درخواست خود را ارسال کنند.

ارسال نظر

*

Next Articleحذف نوار مدیریت از پنل کاربران مشترک که قابلیت ویرایش نوشته ها را ندارند