اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

ثابت یک مقدار یا متغیر است که در برنامه قابل تغییر نیست، به عنوان مثال: ۱۰، ۲۰، a، ۳.۴، c برنامه نویسی و غیره

انواع مختلف ثابت در برنامه نویسی C وجود دارد.

نوعمثال
ثابت عددی۱۰, ۲۰, ۴۵۰ etc.
ثابت اعشاری۱۰.۳, ۲۰.۲, ۴۵۰.۶ etc.
ثابت هشت هشتی۰۲۱, ۰۳۳, ۰۴۶ etc.
ثاتب شانزده شانزدهی۰x2a, 0x7b, 0xaa etc.
ثابت کارکتری‘a’, ‘b’, ‘x’ etc.
ثابت رشته ای“c”, “c program”, “c in mypgr” etc.

۲ راه برای تعریف ثابت در C

دو راه برای تعریف ثابت در برنامه نویسی C وجود دارد.

کلمه کلیدی const
پیش پردازنده #define

۱) کلید واژه C const

کلید واژه const برای تعریف ثابت در برنامه C استفاده می شود.

const float PI=3.14;

حالا مقدار متغیر PI را نمی توان تغییر داد.

#include<stdio.h>  
int main(){  
  const float PI=3.14;  
  printf("The value of PI is: %f",PI);  
  return 0; 
}

پیش پردازنده #define

#define نیز برای تعریف ثابت استفاده می شود. 

 

 

 

 

نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد