آوریل 20, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

 با استفاده از حلقه do-while، می توانیم اجرای چند بخش از جمله را تکرار کنیم. حلقه do-while عمدتا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که ما باید حلقه را یکبار اجرا کنیم. حلقه انجام در حالی که بیشتر در برنامه های منو محور استفاده می شود که شرایط خاتمه بستگی به کاربر نهایی دارد.

نحوه استفاده :

do{ 
//code to be executed 
}while(condition);

مثال :

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
void main () 
{ 
  char c; 
  int choice,dummy;  
  do{ 
  printf("\n1. Print Hello\n2. Print Javatpoint\n3. Exit\n"); 
  scanf("%d",&choice); 
  switch(choice) 
  { 
    case 1 :  
    printf("Hello");  
    break; 
    case 2:  
    printf("Javatpoint"); 
    break; 
    case 3: 
    exit(0);  
    break; 
    default:  
    printf("please enter valid choice");   
  } 
  printf("do you want to enter more?");  
  scanf("%d",&dummy); 
  scanf("%c",&c); 
  }while(c=='y'); 
}

 

یک مثال دیگر

#include<stdio.h> 
int main(){  
int i=1;   
do{  
printf("%d \n",i);  
i++;  
}while(i<=10);  
return 0; 
}

 

 

 

 

 


برچسب ها