اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

تابع strlen () طول رشته داده شده را باز می گرداند. این عدد صفر صفر نیست.

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
char ch[20]={'j', 'a', 'v', 'a', 't', 'p', 'o', 'i', 'n', 't', '\0'};  
  printf("Length of string is: %d",strlen(ch));  
 return 0;  
}

خروجی :

Length of string is: 10

 

 

 

 

 

نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد