مثال ساخت یک جدول تقویم در PHPتوجه : در صورت بروز مشکل یا کار نکردن لینک دانلود اطلاع دهید تا اصلاح شود.

کاربران عزیز جهت حمایت از سایت مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با درخواست فایل مورد نیاز خود به غنی کردن آرشیو سایت کمک کنید

مثال ساخت یک جدول تقویم در PHP

<?php

function build_calendar($month,$year,$dateArray) {

   // Create array containing abbreviations of days of week.
   $daysOfWeek = array('S','M','T','W','T','F','S');

   // What is the first day of the month in question?
   $firstDayOfMonth = mktime(0,0,0,$month,1,$year);

   // How many days does this month contain?
   $numberDays = date('t',$firstDayOfMonth);

   // Retrieve some information about the first day of the
   // month in question.
   $dateComponents = getdate($firstDayOfMonth);

   // What is the name of the month in question?
   $monthName = $dateComponents['month'];

   // What is the index value (0-6) of the first day of the
   // month in question.
   $dayOfWeek = $dateComponents['wday'];

   // Create the table tag opener and day headers

   $calendar = "<table class='calendar'>";
   $calendar .= "<caption>$monthName $year</caption>";
   $calendar .= "<tr>";

   // Create the calendar headers

   foreach($daysOfWeek as $day) {
     $calendar .= "<th class='header'>$day</th>";
   } 

   // Create the rest of the calendar

   // Initiate the day counter, starting with the 1st.

   $currentDay = 1;

   $calendar .= "</tr><tr>";

   // The variable $dayOfWeek is used to
   // ensure that the calendar
   // display consists of exactly 7 columns.

   if ($dayOfWeek > 0) { 
     $calendar .= "<td colspan='$dayOfWeek'>&nbsp;</td>"; 
   }
   
   $month = str_pad($month, 2, "0", STR_PAD_LEFT);
 
   while ($currentDay <= $numberDays) {

     // Seventh column (Saturday) reached. Start a new row.

     if ($dayOfWeek == 7) {

        $dayOfWeek = 0;
        $calendar .= "</tr><tr>";

     }
     
     $currentDayRel = str_pad($currentDay, 2, "0", STR_PAD_LEFT);
     
     $date = "$year-$month-$currentDayRel";

     $calendar .= "<td class='day' rel='$date'>$currentDay</td>";

     // Increment counters
 
     $currentDay++;
     $dayOfWeek++;

   }
   
   

   // Complete the row of the last week in month, if necessary

   if ($dayOfWeek != 7) { 
   
     $remainingDays = 7 - $dayOfWeek;
     $calendar .= "<td colspan='$remainingDays'>&nbsp;</td>"; 

   }
   
   $calendar .= "</tr>";

   $calendar .= "</table>";

   return $calendar;

}

?>

 

مثال : برای نمایش جدول ماه کنونی می توانید مثل زیر عمل کنید.

 

 

<?php   $dateComponents = getdate();   $month = $dateComponents['mon']; 			     $year = $dateComponents['year'];   echo build_calendar($month,$year,$dateArray);?>

 سلام ، من مصطفی هستم ، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار علاقه زیادی به برنامه نویسی و بخصوص PHP دارم ، بنده این وب سایت را به منظور دسترسی هموطنان عزیز به محتواهای مفید در موضوعات موجود در سایت راه اندازی کردم ، از دوستان میخواهم با نظرات خود دلگرمی برای بنده باشند و اگر فایلی نیاز دارند ، حتماً از طریق فرم درخواست ، درخواست خود را ارسال کنند.

ارسال نظر

*

Next Articleتابع نمایش تصاویر مختلف براساس فصل های سال در PHP