بهمن ۹, ۱۳۹۷ Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند.

مقدار رنگ ها

رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد مبنای ۱۶ از ترکیب مقدار رنگ های قرمز و سبز وآبی معرفی می شود. کمترین مقداری که می توان به یکی از منابع نوری داد صفر است (hex#00)بیشترین مقدار هم ۲۵۵ است (hex#ff)

 

قرمز را خاموش کنید

اگر شما رنگ قرمز را بطور کامل خاموش کنید، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از ترکیب آبی و سبز وجود خواهد داشت.

قرمز را روشن کنید

با تنظیم کردن پارامتر قرمز به بیشترین مقدارش ، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از آبی و سبز وجود خواهد داشت.

۱۶ میلیون رنگ متفاوت

ترکیب مقادیر قرمز و سبز آبی از صفر تا ۲۵۵ بیش از ۱۶ میلیون رنگ متفاوت (۲۵۶*۲۵۶*۲۵۶) می دهد. بیشتر نمایشگرهای مدرن قادر به نمایش ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت هستند.اگر شما به جدول رنگ پایین نگاه کنید، شما نتایج مختلف تغییرات رنگ قرمز از صفر تا ۲۵۵ را در حالی که سبز و آبی صفر هستند خواهید دید. برای دیدن لیست کامل ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت که بر پایه قرمز از صفر تا ۲۵۵ هستند بر روی یکی از مقادیر مبنای ۱۶ یا rgb زیر کلیک کنید.

Red LightHEXRGB
#۰۰۰۰۰۰rgb(0,0,0)
#۰۸۰۰۰۰rgb(8,0,0)
#۱۰۰۰۰۰rgb(16,0,0)
#۱۸۰۰۰۰rgb(24,0,0)
#۲۰۰۰۰۰rgb(32,0,0)
#۲۸۰۰۰۰rgb(40,0,0)
#۳۰۰۰۰۰rgb(48,0,0)
#۳۸۰۰۰۰rgb(56,0,0)
#۴۰۰۰۰۰rgb(64,0,0)
#۴۸۰۰۰۰rgb(72,0,0)
#۵۰۰۰۰۰rgb(80,0,0)
#۵۸۰۰۰۰rgb(88,0,0)
#۶۰۰۰۰۰rgb(96,0,0)
#۶۸۰۰۰۰rgb(104,0,0)
#۷۰۰۰۰۰rgb(112,0,0)
#۷۸۰۰۰۰rgb(120,0,0)
#۸۰۰۰۰۰rgb(128,0,0)
#۸۸۰۰۰۰rgb(136,0,0)
#۹۰۰۰۰۰rgb(144,0,0)
#۹۸۰۰۰۰rgb(152,0,0)
#A00000rgb(160,0,0)
#A80000rgb(168,0,0)
#B00000rgb(176,0,0)
#B80000rgb(184,0,0)
#C00000rgb(192,0,0)
#C80000rgb(200,0,0)
#D00000rgb(208,0,0)
#D80000rgb(216,0,0)
#E00000rgb(224,0,0)
#E80000rgb(232,0,0)
#F00000rgb(240,0,0)
#F80000rgb(248,0,0)
#FF0000rgb(255,0,0)

سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از مقادیر برابر منابع رنگی نمایش داده می شوند.برای آسان تر ساختن آن برای شما برای آنکه رنگ خاکستری را درست انتخاب کنید ما یک جدول از سایه های خاکستری برای شما جمع آوری کرده ایم.

RGB(0,0,0)#۰۰۰۰۰۰
RGB(8,8,8)#۰۸۰۸۰۸
RGB(16,16,16)#۱۰۱۰۱۰
RGB(24,24,24)#۱۸۱۸۱۸
RGB(32,32,32)#۲۰۲۰۲۰
RGB(40,40,40)#۲۸۲۸۲۸
RGB(48,48,48)#۳۰۳۰۳۰
RGB(56,56,56)#۳۸۳۸۳۸
RGB(64,64,64)#۴۰۴۰۴۰
RGB(72,72,72)#۴۸۴۸۴۸
RGB(80,80,80)#۵۰۵۰۵۰
RGB(88,88,88)#۵۸۵۸۵۸
RGB(96,96,96)#۶۰۶۰۶۰
RGB(104,104,104)#۶۸۶۸۶۸
RGB(112,112,112)#۷۰۷۰۷۰
RGB(120,120,120)#۷۸۷۸۷۸
RGB(128,128,128)#۸۰۸۰۸۰
RGB(136,136,136)#۸۸۸۸۸۸
RGB(144,144,144)#۹۰۹۰۹۰
RGB(152,152,152)#۹۸۹۸۹۸
RGB(160,160,160)#A0A0A0
RGB(168,168,168)#A8A8A8
RGB(176,176,176)#B0B0B0
RGB(184,184,184)#B8B8B8
RGB(192,192,192)#C0C0C0
RGB(200,200,200)#C8C8C8
RGB(208,208,208)#D0D0D0
RGB(216,216,216)#D8D8D8
RGB(224,224,224)#E0E0E0
RGB(232,232,232)#E8E8E8
RGB(240,240,240)#F0F0F0
RGB(248,248,248)#F8F8F8
RGB(255,255,255)#FFFFFF


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.