آوریل 10, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

نمونه کد PHP تولید کننده RSS :

 

<?php
  
  // Connect to database... (you'll need to create this yourself)
  require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/includes/connection.php';

  // Run query...
  $getFeed = mysql_query("SELECT *
              FROM `rss_feed`
              ORDER BY `time` DESC
              ")or die(mysql_error());

  // Output XML (RSS)
  echo '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
     <rss version="2.0">
        <channel>
            <title>Your RSS Title</title>
            <link>http://the_location_of_your_feed/feed</link>
            <description>Description of your Feed</description>
            <language>English</language>
            <image>
                <title>website Logo</title>
                <url></url>
                <link>Link to image</link>
                <width>width</width>
                <height>height</height>
            </image>';
      while($rssFeed = mysql_fetch_array($getFeed)) {
    					 echo '<item>',
            '<title>', $rssFeed['item_title']</title>',
            '<link>', $rssFeed['link'], '</link>',
            '<description><![CDATA[ ,$rssFeed['description'],']]></description>
          </item>';

 						}
    echo '</channel>
    </rss>';

?>

 


برچسب ها