نمونه کد PHP تولید کننده RSSتوجه : در صورت بروز مشکل یا کار نکردن لینک دانلود اطلاع دهید تا اصلاح شود.

کاربران عزیز جهت حمایت از سایت مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با درخواست فایل مورد نیاز خود به غنی کردن آرشیو سایت کمک کنید

نمونه کد PHP تولید کننده RSS :

 

<?php
  
  // Connect to database... (you'll need to create this yourself)
  require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/includes/connection.php';

  // Run query...
  $getFeed = mysql_query("SELECT *
              FROM `rss_feed`
              ORDER BY `time` DESC
              ")or die(mysql_error());

  // Output XML (RSS)
  echo '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
     <rss version="2.0">
        <channel>
            <title>Your RSS Title</title>
            <link>http://the_location_of_your_feed/feed</link>
            <description>Description of your Feed</description>
            <language>English</language>
            <image>
                <title>website Logo</title>
                <url></url>
                <link>Link to image</link>
                <width>width</width>
                <height>height</height>
            </image>';
      while($rssFeed = mysql_fetch_array($getFeed)) {
    					 echo '<item>',
            '<title>', $rssFeed['item_title']</title>',
            '<link>', $rssFeed['link'], '</link>',
            '<description><![CDATA[ ,$rssFeed['description'],']]></description>
          </item>';

 						}
    echo '</channel>
    </rss>';

?>

 سلام ، من مصطفی هستم ، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار علاقه زیادی به برنامه نویسی و بخصوص PHP دارم ، بنده این وب سایت را به منظور دسترسی هموطنان عزیز به محتواهای مفید در موضوعات موجود در سایت راه اندازی کردم ، از دوستان میخواهم با نظرات خود دلگرمی برای بنده باشند و اگر فایلی نیاز دارند ، حتماً از طریق فرم درخواست ، درخواست خود را ارسال کنند.

ارسال نظر

*

Next Articleنمونه کد ارسال ایمیل در PHP