اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸ Mostafa بدون دیدگاه

سوالات و مشکلات خود را در انجمن مطرح نمایید

کارکترهای کنترلی در زبان C یک توالی از کاراکترهایی است که خود را در هنگام استفاده رشته ای نشان نمی دهد و عملی را اجرا می کند.

 

این متشکل از دو یا چند کاراکتر با شروع backslash \ است. به عنوان مثال: \n نشان دهنده خط جدید است.

لیست کارکترهای کنترلی در زبان C :
کارکتر کنترلیمعنی
\aهشدار یا بوق
\bBackspace
\fخوراک فرم
\nخط جدید
\rCarriage Return
\tبرگه (افقی)
\vبرگه عمودی
\\Backslash
\’نقل قول تنها
\”نقل قول دوگانه
\?علامت سوال
\nnnشماره هشت هشتی
\xhhشماره شانزده شانزدهی
Null

مثال :

#include<stdio.h>  
int main(){  
   int number=50; 
  printf("You\nare\nlearning\n\'c\' language\n\"Do you know C language\"");   
return 0; 
}   

#include<stdio.h>  
int main(){  
   int number=50; 
  printf("You\nare\nlearning\n\'c\' language\n\"Do you know C language\"");   
return 0; 
}

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

قسمت نظرات در حال حاضر غیرفعال می باشد