آوریل 10, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

کد PHP تغییر اندازه تصویر سمت سرور :

<?php

  function imageResizer($url, $width, $height) {

  header('Content-type: image/jpeg');

  list($width_orig, $height_orig) = getimagesize($url);

  $ratio_orig = $width_orig/$height_orig;

  if ($width/$height > $ratio_orig) {
   $width = $height*$ratio_orig;
  } else {
   $height = $width/$ratio_orig;
  }

  // This resamples the image
  $image_p = imagecreatetruecolor($width, $height);
  $image = imagecreatefromjpeg($url);
  imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $width_orig, $height_orig);

  // Output the image
  imagejpeg($image_p, null, 100);
  
 }

 //works with both POST and GET
 $method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
 
 if ($method == 'GET') {

  imageResize($_GET['url'], $_GET['w'], $_GET['h']);
  
  } elseif ($method == 'POST') {

   imageResize($_POST['url'], $_POST['w'], $_POST['h']);
  }

 // makes the process simpler
 function loadImage($url, $width, $height){
     echo 'image.php?url=', urlencode($url) ,
     '&w=',$width,
     '&h=',$height;
 }

?>

 


برچسب ها