ژوئن 28, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

این کلاس بخشی ار قضای نام System.IO می باشد که برای ایجاد ،حذف ، انتقال دایرکتوری ها استفاده می شود.

 

خصوصیات DirectoryInfo

خصوصیت توضیحات
Attributes این مورد برای دریافت یا تنظیم صفات برای فایل یا دایرکتوری فعلی مورد استفاده قرار می گیرد.
CreationTime این مورد برای دریافت یا تنظیم زمان ایجاد فایل یا دایرکتوری فعلی استفاده می شود.
CreationTimeUtc این استفاده می شود برای تنظیم زمان ایجاد، در زمان جهانی هماهنگ شده (UTC).
Exists این مقدار برای نشان دادن اینکه آیا دایرکتوری وجود دارد، استفاده می شود.
Extension این مورد برای دریافت رشته نماینده قسمت فرمت فایل استفاده می شود.
FullName این برای گرفتن مسیر کامل دایرکتوری استفاده می شود.
LastAccessTime این برای دریافت یا تنظیم زمان آخرین دسترسی فایل یا دایرکتوری فعلی استفاده می شود .
LastAccessTimeUtc این استفاده می شود برای دریافت یا تنظیم زمان، در زمان جهانی هماهنگ شده (UTC) که آخرین دسترسی فایل یا دایرکتوری بود.
LastWriteTime این برای دریافت و یا تنظیم زمان زمانی که فایل یا دایرکتوری فعلی در آخرین نوشته شد استفاده می شود .
LastWriteTimeUtc
این برای دریافت و یا تنظیم زمان، در زمان جهانی هماهنگ شده (UTC)، زمانی که آخرین فایل یا دایرکتوری در حال حاضر نوشته شده است استفاده می شود .
Name این نام برای این نام مستعار DirectoryInfo استفاده می شود.
Parent این مورد برای دریافت پوشه پدر و مادر یک پوشه مشخص شده استفاده می شود.
Root
این مورد برای دریافت بخش ریشه دایرکتوری استفاده می شود.

متد های DirectoryInfo

متد توضیحات
Create() این برای ایجاد یک دایرکتوری استفاده می شود.
Create(DirectorySecurity)
این برای ایجاد یک دایرکتوری با استفاده از یک شیء DirectorySecurity استفاده می شود.
CreateObjRef(Type)
این برای ایجاد یک شی که شامل تمام اطلاعات مربوطه است که برای تولید یک پروکسی مورد استفاده برای ارتباط با یک شی از راه دور استفاده می شود استفاده می شود.
CreateSubdirectory(String) این مورد برای ایجاد یک پوشه فرعی یا زیر شاخه ها در مسیر مشخص شده استفاده می شود.
CreateSubdirectory(String,DirectorySecurity) این استفاده می شود برای ایجاد یک زیر پوشه یا زیر شاخه ها در مسیر مشخص شده با امنیت مشخص شده است.
Delete() این مورد برای حذف این DirectoryInfo استفاده می شود اگر آن خالی است.
Delete(Boolean) این مورد برای حذف این مثال از DirectoryInfo استفاده می شود، مشخص می کند که آیا زیر پوشه ها و فایل ها را حذف کنید.
EnumerateDirectories() این یک مجموعه قابل شمارش اطلاعات دایرکتوری در دایرکتوری فعلی را باز می کند.
EnumerateFiles() این یک مجموعه قابل شمارش اطلاعات فایل در دایرکتوری فعلی را باز می کند.
GetAccessControl() برای استفاده از یک شیء DirectorySecurity که لیست ورودی کنترل دسترسی (ACL) را برای دایرکتوری وارد می کند استفاده می شود.
GetDirectories() این subdirectories دایرکتوری فعلی را باز می کند.
GetFiles() این لیست فایل را از دایرکتوری فعلی باز می گرداند.
GetType() این مورد برای دریافت نوع نمونه فعلی مورد استفاده قرار می گیرد.
MoveTo(String) این مورد برای جابجایی یک instance DirectoryInfo و محتویات آن به یک مسیر جدید استفاده می شود.
Refresh() این برای اصلاح وضعیت شی مورد استفاده قرار می گیرد.
SetAccessControl(DirectorySecurity)
این استفاده می شود برای تعیین لیست های کنترل دسترسی (ACL) نوشته شده توسط شیء DirectorySecurity توصیف شده است.
ToString() این مسیر اصلی را که توسط کاربر منتقل شد، باز می گرداند.

 

مثال :

using System; 
using System.IO; 
namespace CSharpProgram 
{ 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      // Provide directory name with complete location. 
      DirectoryInfo directory = new DirectoryInfo(@"F:\mypgr"); 
      try 
      { 
        // Check, directory exist or not. 
        if (directory.Exists) 
        { 
          Console.WriteLine("Directory already exist."); 
          return; 
        } 
        // Creating a new directory. 
        directory.Create(); 
        Console.WriteLine("The directory is created successfully."); 
      } 
      catch (Exception e) 
      { 
        Console.WriteLine("Directory not created: {0}", e.ToString()); 
      } 
    } 
  } 
}

 

مثال : حذف دایرکتوری

using System; 
using System.IO; 
namespace CSharpProgram 
{ 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      // Providing directory name with complete location. 
      DirectoryInfo directory = new DirectoryInfo(@"F:\javatpoint"); 
      try 
      { 
        // Deleting directory 
        directory.Delete(); 
        Console.WriteLine("The directory is deleted successfully."); 
      } 
      catch (Exception e) 
      { 
        Console.WriteLine("Something went wrong: {0}", e.ToString()); 
      } 
    } 
  } 
}

 


برچسب ها