آگوست 25, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

در ++C کلمه کلیدی this همراه با کلاس ها وجود دارد. هر شیء از طریق اشاره گری به نام this به آدرس خود دسترسی دارد. از این اشاره گر می توان برای بررسی اینکه آیا آرگومان ارسال شده به تابع عضو یک شیء، خود شیء می باشد یا خیر ، استفاده کرد.

مثال :

  #include <iostream> 
  using namespace std; 
  class Employee { 
    public: 
      int id; //data member (also instance variable)   
      string name; //data member(also instance variable) 
      float salary; 
      Employee(int id, string name, float salary)  
      {  
         this->id = id;  
        this->name = name;  
        this->salary = salary;  
      }  
      void display()  
      {  
        cout<<id<<" "<<name<<" "<<salary<<endl;  
      }  
  }; 
  int main(void) { 
    Employee e1 =Employee(101, "Sonoo", 890000); //creating an object of Employee  
    Employee e2=Employee(102, "Nakul", 59000); //creating an object of Employee 
    e1.display();  
    e2.display();  
    return 0; 
  } 

خروجی :
۱۰۱ Sonoo 890000
۱۰۲ Nakul 59000

 


نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.