سپتامبر 26, 2017 Mostafa ۲ دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

شروع به افزایش تبدیل در حق تجارت الکترونیک خود کنید. با YITH افزودنیهای WooCommerce محصول شما قادر خواهید بود که تمایل مشتریان خود را برای صرف بیشتر افزایش دهید و قادر خواهید بود زمان اختصاص داده شده برای مدیریت گزینه های اضافی را برای هر محصول به صورت جداگانه بردارید.

 

 

لیست افزونه های موجود در بسته :

yith-advanced-refund-system-for-woocommerce-premium.zip
yith-automatic-role-changer-for-woocommerce-premium.zip
yith-best-price-guaranteed-for-woocommerce-premium.zip
yith-custom-thankyou-page-for-woocommerce-premium.zip
yith-desktop-notifications-for-woocommerce-premium.zip
yith-donations-for-woocommerce-premium.zip
yith-dynamic-pricing-per-payment-method-for-woocommerce-premium.zip
yith-event-tickets-for-woocommerce-premium.zip
yith-frontend-manager-for-woocommerce-premium.zip
yith-geoip-language-redirect-for-woocommerce-premium.zip
yith-google-product-feed-for-woocommerce-premium.zip
yith-live-chat-premium.zip
yith-paypal-adaptive-payments-for-woocommerce-premium.zip
yith-product-shipping-for-woocommerce-premium.zip
yith-product-size-charts-for-woocommerce-premium.zip
yith-quick-order-forms-for-woocommerce.zip
yith-woocommerce-added-to-cart-popup-premium.zip
yith-woocommerce-advanced-product-options.zip
yith-woocommerce-advanced-reviews-premium.zip
yith-woocommerce-affiliates-premium.zip
yith-woocommerce-ajax-product-filter-premium.zip
yith-woocommerce-ajax-search-premium.zip
yith-woocommerce-anti-fraud-premium.zip
yith-woocommerce-auctions-premium.zip
yith-woocommerce-authorizenet-payment-gateway-premium.zip
yith-woocommerce-badge-management-premium.zip
yith-woocommerce-barcodes-premium.zip
yith-woocommerce-best-sellers-premium.zip
yith-woocommerce-booking-premium.zip
yith-woocommerce-brands-add-on-premium.zip
yith-woocommerce-bulk-product-editing-premium.zip
yith-woocommerce-cart-messages-premium.zip
yith-woocommerce-catalog-mode-premium.zip
yith-woocommerce-category-accordion-premium.zip
yith-woocommerce-checkout-manager.zip
yith-woocommerce-coupon-email-system-premium.zip
yith-woocommerce-custom-order-status-premium.zip
yith-woocommerce-customer-history-premium.zip
yith-woocommerce-customize-myaccount-page.zip
yith-woocommerce-delivery-date-premium.zip
yith-woocommerce-deposits-and-down-payments-premium.zip
yith-woocommerce-dynamic-pricing-and-discounts-premium.zip
yith-woocommerce-email-templates-premium.zip
yith-woocommerce-eu-energy-label-premium.zip
yith-woocommerce-eu-vat-premium.zip
yith-woocommerce-featured-audio-video-content-premium.zip
yith-woocommerce-gift-cards-premium.zip
yith-woocommerce-mailchimp-premium.zip
yith-woocommerce-membership-premium.zip
yith-woocommerce-minimum-maximum-quantity-premium.zip
yith-woocommerce-multi-step-checkout-premium.zip
yith-woocommerce-multi-vendor-premium.zip
yith-woocommerce-name-your-price-premium.zip
yith-woocommerce-one-click-checkout-premium.zip
yith-woocommerce-order-tracking-premium.zip
yith-woocommerce-pdf-invoice-premium.zip
yith-woocommerce-pending-order-survey-premium.zip
yith-woocommerce-points-and-rewards-premium.zip
yith-woocommerce-popup-premium.zip
yith-woocommerce-pre-order-premium.zip
yith-woocommerce-product-bundles-premium.zip
yith-woocommerce-product-sales-countdown-premium.zip
yith-woocommerce-product-slider-carousel-premium.zip
yith-woocommerce-questions-and-answers-premium.zip
yith-woocommerce-quick-checkout-for-digital-goods-premium.zip
yith-woocommerce-quick-export-premium.zip
yith-woocommerce-quick-view-premium.zip
yith-woocommerce-recently-viewed-products-premium.zip
yith-woocommerce-recover-abandoned-cart-premium.zip
yith-woocommerce-request-a-quote-premium.zip
yith-woocommerce-review-for-discounts-premium.zip
yith-woocommerce-review-reminder-premium.zip
yith-woocommerce-role-based-prices-premium.zip
yith-woocommerce-save-for-later-premium.zip
yith-woocommerce-sequential-order-number-premium.zip
yith-woocommerce-share-for-discounts-premium.zip
yith-woocommerce-sms-notifications-premium.zip
yith-woocommerce-social-login-premium.zip
yith-woocommerce-stripe-premium.zip
yith-woocommerce-subscription-premium.zip
yith-woocommerce-surveys-premium.zip
yith-woocommerce-tab-manager-premium.zip
yith-woocommerce-terms-condition-premium.zip
yith-woocommerce-uploads-premium.zip
yith-woocommerce-waiting-list-premium.zip
yith-woocommerce-watermark-premium.zip
yith-woocommerce-wishlist-premium.zip
yith-woocommerce-zoom-magnifier-premium.zip
yith-wordpress-test-environment.zip
yithemes.com_thejewel.zip


برچسب ها