دسامبر 4, 2018 Mostafa بدون دیدگاه
<!--[if IE ]>
   <body class="ie">
<![endif]-->
<!--[if !IE]>-->
   <body>
<!--<![endif]-->

یا نسخه قوی تر قرار دادن کلاس در عنصر HTML:

<!DOCTYPE html>
<!--[if IEMobile 7 ]> <html dir="ltr" lang="en-US"class="no-js iem7"> <![endif]-->
<!--[if lt IE 7 ]> <html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js ie6 oldie"> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]>    <html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js ie7 oldie"> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]>    <html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js ie8 oldie"> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|(gt IEMobile 7)|!(IEMobile)|!(IE)]><!--><html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js"><!--<![endif]-->

حالا شما می توانید سبک های خاص IE را در یک شیوه ی منظم بنویسید، با انتخاب گر  .ie

برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.