دسامبر 8, 2018 Mostafa بدون دیدگاه

به دست آوردن Unicode یک صفحه اینترنتی
با استفاده از این کد شما می تونید Unicode مورد استفاده در یک وبسایت خاص رو به دست بیارین

 string link = "www.google.com";

WebClient client = new WebClient();

Stream str = client.OpenRead(link);

StreamReader strr = new StreamReader(str,true);

string enName = strr.CurrentEncoding.EncodingName


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.