دسامبر 11, 2018 Mostafa بدون دیدگاه

در این ترفند می خواهم به شما آموزش بدهم چگونه می توانید بر روی پوشه های خود گذرواژه قرار بدهید بدون نیاز به برنامه ، برای این کار با ما همراه باشید.

۱. برنامه Notepad را باز نمایید و کد زیر را درون آن قرار دهید :

 cls
@ECHO OFF
title Folder Protect By mypgr.ir
if EXIST “MyFolder” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private “MyFolder”
attrib +h +s “MyFolder”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== mypgr.ir goto FAIL
attrib -h -s “MyFolder”
ren “MyFolder” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

۲. فایل را با نام lock.bat ذخیره نمایید.

۳. بر روی فایل lock.bat  دابل کلیک نمایید تا پوشه ایی به نام MyFolder ایجاد شود ، حالا فایل هایی را که می خواهید محافظت شوند را در پوشه قرار دهید .

۴. حالا بر روی فایل lock.bat دابل کلیک نمایید و در پنجره باز شده حرف Y را بنویسید و Enter بزنید.

۵. حالا پوشه شما مخفی شده برای دسترسی به آن بر روی  lock.bat  دابل کلیک نمایید.

۶. حالا از شما گذرواژه می خواهد شما گذرواژه را وارد نمایید و تمام.

توجه : گذرواژه پیشفرض mypgr.ir می باشد.


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.