فوریه 21, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

چیزی که در HTML4.0 جدید است توانایی انجام رویدادهای HTML در یک مرورگر است، مثل شروع یک جاوا اسکریپت وقتی که یک کاربر روی عنصر HTML کلیک می کند.در زیر یک لیست از موجودیتهاست که برای تعریف عملیات یک رویداد می توانند  در یک برچسب وارد شوند.

رویدادهای پنجره

فقط در body,frameset معتبر است.

موجودیت مقدار توضیحات
onload script وقتی که پرونده بارگیری شود اسکریپت اجرا خواهد شد.
onunload script وقتی که پرونده بارگیری نشود اسکریپت اجرا خواهد شد

رویدادهای عناصر فرم

فقط در فرم معتبر است.

موجودیت مقدار توضیحات
onchange script هنگامی که عنصر تغییر کند اسکریپت اجرا می شود
onsubmit script هنگامی که فرم ارسال می شود اسکریپت اجرا می شود
onreset script هنگامی که فرم reset می شود اسکریپت اجرا می شود.
onselect script  هنگامی که عنصر انتخاب می شود اسکریپت اجرا می شود.
onblur script  هنگامی که تمرکز از عنصر برداشته می شود اسکریپت اجرا می شود.
onfocus script  هنگامی که روی عنصر متمرکز می شویم اسکریپت اجرا می شود.

رویدادهای صفحه کلید

موجودیت مقدار توضیحات
onkeydown script هنگامیکه کلید فشرده می شود چه کاری انجام شود
onkeypress script هنگامی کلید زده می شود چه کاری انجام شود.
onkeyup script هنگامی که کلید آزاد می شود چه کاری انجام شود

رویدادهای ماوس

موجودیت مقدار توضیحات
onclick script با کلیک ماوس چه کاری انجام شوى
ondblclick script با دوبار کلیک کردن ماوس چه کاری انجام شود
onmousedown script هنگامی که دکمه ماوس فشرده می شود چه کاری انجام شود
onmousemove script هنگامی که اشاره گر ماوس جابجا می شود چه کاری انجام شود
onmouseout script هنگامی که اشاره گر ماوس از یک عنصر خارج می شود چه کاری انجام شود
onmouseover script هنگامی که اشاره گر ماوس روی یک عنصر قرار می گیرد چه کاری انجام شود
onmouseup script هنگامی که کلید ماوس رها می شود چه کاری انجام شود.

برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.