مارس 4, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

متد ( ) ajaxSetup در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxSetup را شرح میدهیم.

به وسیله متد ajaxSetup ، می توان مقادیر پیش فرضی را برای استفاده در درخواست Ajax ، تعیین نمود .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

  $.ajaxSetup( { name:value , name:value , ... } ) ;

مقادیر پیش فرض را می توانید به صورت جفت های نام-مقدار تعیین نمایید .

مثال زیر کاربرد متد ajaxSetup را نشان میدهد :

  $("button").click(function(){
  $.ajaxSetup({url:"demo_ajax_load.txt",success:function(result){
  $("div").html(result);}});
  $.ajax();
  });

در زیر ، انواع مقادیر ممکن برای جفت های نام-مقدار را معرفی کرده ایم :

async: این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند که آیا درخواست به صورت تبادل اطلاعاتی به سرور ارسال شود یا خیر . مقدار پیش فرض true است .
(beforeSend ( xhr: به وسیله این پارامتر می توان یک تابع را تعیین کرد تا قبل از ارسال درخواست به سرور اجرا شود .
cashe : این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند ، که آیا صفحات دریافتی از سرور باید در حافظه Cashe ذخیره شوند یا خیر . مقدار پیش فرض true است .
(complete ( xhr , status: این پارامتر یک تابع را تعیین می کند تا در هنگام پایان یافتن درخواست اجرا شود . مقدار پیش فرض true است .
data : تعیین کننده اطلاعاتی است که می خواهید به سرور ارسال نمایید .
error : این پارامتر تعیین کننده یک تابع است تا در صورتی که درخواست ناموفق بود ، اجرا شود .
password : این پارامتر یک رمز عبور را برای استفاده در درخواست HTTP تعیین می کند . مقدار پیش فرض true است .
proccessData : این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند که آیا اطلاعاتی که قرار است به سرور ارسال شوند ، باید به صورت QueryString باشند یا خیر . مقدار پیش فرض true است .
success: این پارامتر یک تابع را تعیین می کند تا در صورت اجرای موفق درخواست اجرا شود .
timeout: مدت زمانی است که برای اجرای درخواست به میلی ثانیه تعیین می شود .
type: این پارامتر نوع درخواست را تعیین می کند ( GET یا POST ) .
url: این پارامتر آدرس صفحه مقصد که باید درخواست به آن ارسال شود را تعیین می کند . مقدار پیش فرض صفحه جاری است .
username: این پارامتر یک نام کاربری را برای استفاده در درخواست HTTP تعیین می کند .

متد ( ) ajaxStart در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxStart را شرح میدهیم.

به وسیله متد ajaxStart ، می توان یک تابع را تعیین نمود تا در زمانی که در خواست Ajax برای ارسال به سرور شروع می شود ، اجرا شود .
می توان کدها یا دستوراتی که می خواهید به محض شروع شدن درخواست Ajax اجرا شوند ، را در متد ajaxStart تعیین نمایید .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

  $( selector ).ajaxStart( function ( ) ) ;

function : نام تابعی است که می خواهیم به محض شروع شدن درخواست های Ajax ، اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .

مثال زیر کاربرد متد ajaxStart را نشان میدهد :

  $("div").ajaxStart(function(){
  $(this).html("<img src='pars-soft.gif' />");
  });

متد ( ) ajaxStop در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxStop را شرح میدهیم.

به وسیله متد ajaxStop می توان یک تابع را تعیین کرد تا در زمان پایان یافتن ارسال و انجام تمام درخواست های Ajax به سرور ، اجرا شود .
در واقع از متد ajaxStop می توان برای تعیین یک دستور یا کد ، برای اجرا پس از پایان یافتن انجام درخواست های Ajax در سرور ، استفاده نمود .
هنگامی که یک درخواست ajax تمام می شود ، jQuery چک می کند که آیا درخواست دیگری وجود دارد یا خیر . اگر درخواست ajax دیگری وجود نداشته باشد ، آنگاه ajax تابع این متد را اجرا می کند .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

  $( selector ).ajaxStop ( function ( ) ) ;

function : نام تابعی است که می خواهیم پس از پایان یافتن تمام درخواست های Ajax در سرور، اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .

مثال زیر کاربرد متد ajaxStop را نشان میدهد :

  $("div").ajaxStop(function(){
  alert("All AJAX requests completed");
  });

متد ( ) ajaxSuccess در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxSuccess را شرح میدهیم.

به وسیله متد ajaxSuccess می توان یک تابع را تعیین کرد تا در زمانی که درخواست های Ajax به سرور ، به صورت کامل و موفقیت آمیز به پایان رسید، اجرا شود .
در واقع از متد ajaxSuccess می توان برای قرار دادن کدها و دستوراتی که می خواهید پس از پایان یافتن موفقیت آمیز درخواست های Ajax در سرور اجرا شوند ، استفاده نمود .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

  $( selector ).ajaxSuccess ( function ( event , xhr , options ) ) ;

function : نام تابعی است که می خواهیم پس از اتمام موفقیت آمیز درخواست های Ajax ، اجرا شود . استفاده از این پارامتر اجباری است .

event : در بر گیرنده شی event است .
xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .
options : در برگیرنده تنظیمات ( optoions ) در درخواست Ajax است .

مثال زیر کاربرد متد ajaxSuccess را نشان میدهد :

  $("div").ajaxSuccess(function(){
  alert("AJAX request successfully completed");
  });

متد $.get در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد get را شرح میدهیم.

متد get ، با استفاده از یک درخواست HTTP GET ، اطلاعات مورد نظر را از سرور می خواند .
حالت های مختلفی برای استفاده از این متد وجود دارد که به تشریح هر یک می پردازیم :

خواندن اطلاعات از یک فایل ” test.php ” ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن :

  $.get( " test.php " ) ;

خواندن اطلاعات از یک فایل ” test.php ” و ارسال همزمان اطلاعات اضافه به همراه درخواست ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن :

  $.get( " test.php " , { name : " Ali " , town : " 1jQuery " } ) ;

خواندن اطلاعات از فایل ” test.php ” و ارسال همزمان آرایه ای از داده ها به همراه درخواست ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن:

  $.get( " test.php " , { 'colors[] ' : [ "Red" , "Green" , "Blue" ] } ) ;

خواندن اطلاعات از فایل ” test.php ” و نمایش اطلاعات در خروجی :

  $.get("test.php", function(data){alert("Data: " + data);});

شکل کلی استفاده از متد get به صورت زیر است :

  $.get( URL , data , function ( data , status , xhr ) , dataType ) ;

url : تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهید متد آن را از سرور درخواست کرده و بخواند .استفاده از این پارامتر اجباری است .
data :این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.استفاده از این پارامتر اختیاری است .
function : این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگام ارسال درخواست Ajax به سرور ، اجرا شود . استفاده از این پارامتر اختیاری است . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :

data : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :

success : موفق .
notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .
xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .

dataType : این پارامتر نوع داده ارسالی از طرف سرور را تعیین می کند . استفاده از این پارامتر اختیاری است .به صورت اتوماتیک jQuery ، خودش به صورت پیش فرض نوع این داده را حدس می زند و می تواند یکی از موارد زیر باشد:

xml : یک فایل XML.
html : فایل HTML .
text : یک متن ساده String .
Script : درخواست را به صورت یک اسکریپت اجرا کرده و نتیجه را به صورت متن ساده بر می گرداند .

مثال زیر کاربرد متد get را نشان میدهد :

  $("button").click(function(){
  $.get("demo_test.asp",function(data,status){
  alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
  });
  });

متد ( ) ajaxScript در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد getScript را شرح میدهیم.

به وسیله متد getScript ، می توان یک اسکریپت را با استفاده از روش HTTP GET ، از سرور خوانده و اجرا نمود .
سپس از نتیجه حاصل در صفحه استفاده کرد .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

  $(selector).getScript( url , success ( response , status ) ) ;

url : تعیین کننده آدرس فایل اسکریپتی است که می خواهید متد آن را از سرور درخواست کرده و بخواند .

استفاده از این پارامتر اجباری است .

success : این پارامتر می تواند یک تابع را تعیین نماید تا در صورتی که اجرای درخواست و اسکریپت موفقیت آمیز بود ، اجرا شود .

استفاده از این پارامتر اختیاری است .
این تابع خود می تواند دارای ۲ پارامتر نیز باشد :

response : شامل جواب برگشتی از سرور است .
status : این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :

success : موفق .
notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .

مثال زیر کاربرد متد getScript را نشان میدهد :

  $("button").click(function(){
  $.getScript("demo_ajax_script.js");
  });

متد ( ) load در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد load را شرح میدهیم.

متد load ، اطلاعات مورد نظر را از سرور ( از یک فایل یا اسکریپت ) خوانده و در عنصر مورد نظر ، بر روی صفحه قرار می دهد ( اطلاعات ان را به روز رسانی می کند ) .
برای مثال فرض کنید که متنی را در یک فایل بر روی سرور ذخیره کرده اید ، می توانید با قرار دادن یک دکمه فرمان و تعیین تابع ( ) load در کد آن ، کاری کنید تا در صورت کلیک کاربر بر روی دکمه فرمان ، متن ذخیره شده در فایل ، مثلا در یک تگ div بر روی صفحه قرار داده شود .
شکل کلی استفاده از متد load بصورت زیر است :

  $(selector).load ( url , data , function( response , status , xhr ) ) ;

url : تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهیم اطلاعات را از روی آن بخوانیم .

استفاده از این پارامتر اجباری است .

data : این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.استفاده از این پارامتر اختیاری است .
function : این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگامی که متد ( ) load به پایان رسید ، اجرا شود . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :استفاده از این پارامتر اختیاری است .

response : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :

success : موفق .
notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .

xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است

مثال زیر کاربرد متد load را نشان میدهد :

  $("button").click(function(){
  $("#div1").load("demo_test.txt");
  });

متد ( ) post در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد post را شرح میدهیم.

وسیله متد post ، می توان فایلی را از سرور با استفاده از یک درخواست HTTP POST خواند .
سپس از نتیجه خروجی بر روی صفحه استفاده نمود .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

  $(selector).post( URL , data , function ( data , status , xhr ) , dataType ) ;

URL : تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهیم اطلاعات را از سرور درخواست کرده و بخوانیم . استفاده از این پارامتر اجباری است .
data : این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.استفاده از این پارامتر اختیاری است .
function : این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگامی که متد ( ) post به پایان رسید ، اجرا شود . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است .

data : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :

success : موفق .
notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .

xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .

dataType : این پارامتر نوع داده ارسالی از طرف سرور را تعیین می کند . به صورت اتوماتیک jQuery ، خودش به صورت پیش فرض نوع این داده را حدس می زند و می تواند یکی از موارد زیر باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است .

xml : یک فایل XML.
html : فایل HTML .
text : یک متن ساده String .
Script : درخواست را به صورت یک اسکریپت اجرا کرده و نتیجه را به صورت متن ساده بر می گرداند .

مثال زیر کاربرد متد post را نشان میدهد :

  $("button").click(function(){
  $.post("demo_test.asp",function(data,status){
  alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
  });
  });

متد ( ) post در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد post را شرح میدهیم.

وسیله متد post ، می توان فایلی را از سرور با استفاده از یک درخواست HTTP POST خواند .
سپس از نتیجه خروجی بر روی صفحه استفاده نمود .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

  $(selector).post( URL , data , function ( data , status , xhr ) , dataType ) ;

URL : تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهیم اطلاعات را از سرور درخواست کرده و بخوانیم . استفاده از این پارامتر اجباری است .
data : این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.استفاده از این پارامتر اختیاری است .
function : این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگامی که متد ( ) post به پایان رسید ، اجرا شود . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است .

data : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :

success : موفق .
notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .

xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .

dataType : این پارامتر نوع داده ارسالی از طرف سرور را تعیین می کند . به صورت اتوماتیک jQuery ، خودش به صورت پیش فرض نوع این داده را حدس می زند و می تواند یکی از موارد زیر باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است .

xml : یک فایل XML.
html : فایل HTML .
text : یک متن ساده String .
Script : درخواست را به صورت یک اسکریپت اجرا کرده و نتیجه را به صورت متن ساده بر می گرداند .

مثال زیر کاربرد متد post را نشان میدهد :

  $("button").click(function(){
  $.post("demo_test.asp",function(data,status){
  alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
  });
  });

متد each در jQuery

متد each ، یک تابع را تعیین کرده و به ازای هر عنصری که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ مطابقت داشته باشد ، یکبار اجرا می کند .
شکل کلی استفاده از متد each به صورت زیر است :

  Syntax $( selector ).each( function( index,element ) ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده کلاس یا تگ عنصرهایی است که می خواهیم تابع مورد نظرمان به ازای هر نمونه از آن ، یکبار اجرا شود .
index : تعیین کننده اندیس عنصر مورد نظر است .
element : نشانگر عنصر جاری است . ( “this” هم می تواند استفاده شود ).

مثال زیر کاربرد متد each را نشان میدهد .

  $("button").click(function(){
  $("li").each(function(){
  alert($(this).text())
  });
  });

متد index در jQuery

متد index ، اندیس عنصر مورد نظر رات نسبت به سایر عناصر مجاور آن خوانده و بر می گرداند .
عنصر می تواند توسط انتخاب کننده های تعیین شده و یا براساس اشیای DOM . اگر عنصر مورد نظر پیدا نشود ، مقدار برگشتی ۱- خواهد بود .

پیدا کردن اندیس اولین عنصر مطابق با جستجو نسبت به سایر عناصر مشابه :

به وسیله متد index می توان اندیس اولین عنصر مطابق با اطلاعات داده شده را خوانده و به صفحه برگداند .
شکل کلی استفاده از متد index ، در این حالت به صورت زیر است :

  $(selector).index( ) ;

selector : تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اندیس آن را پیدا کنیم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .

مثال زیر کاربرد متد index را نشان میدهد .

  $("li").click(function(){
  alert($(this).index());
  });

متد $.noConflict (جلوگیری از تداخل کدها در jQuery)

برخی از فریم ورک های جاوا اسکریپت نیز از علامت $ در کدهای خود استفاده می کنند ، مثل فریم ورکهای BackBone یا GoogleWebToolkit . حال اگر jQuery و یک فریم ورک دیگر در یک صفحه بصورت همزمان از علامت $ استفاده نمایند ، ممکن است در اجرای اسکریپت دچار مشکل شوید و کد شما درست کار نکند .

برای این منظور در jQuery از متد $.noConflict استفاده می شود . با استفاده از این متد دیگر نیاز به بکار بردن علامت $ در کدهای jQuery نبوده و می توانید آن را حذف نمایید . سپس از این علامت در کدهای سایر فریم ورک ها به راحتی و بدون اختلال jQuery استفاده نمایید .
شکل کلی استفاده متد $.noConflict به صورت زیر است :

  $.noConflict ( ) ;

مثال زیر کاربرد متد $.noConflict را نشان میدهد .

  var jq=$.noConflict();

متد $.param در jQuery

متد $.param ، می تواند اعضای یک آرایه یا مجموعه خواص یک شی را به صورت پشت سر هم و جفت نام-مقدار ، خوانده و به صفحه بر گرداند .
برای مثال فرض کنید که یک شی ۳ خاصیت داشته باشد . خروجی این متد در هنگام استفاده به صورت زیر می باشد :

  prop1 = value1 & prop2 = value2 & prop3 = value3 ;

از این رشته خواص و یا اعضای آرایه می توان برای ارسال اطلاعات در روش get استفاده کرد . این اطلاعات در انتهای آدرس URL صفحه اضافه شده و به صفحه مقصد ارسال می شوند .
شکل کلی استفاده از متد $.param به صورت زیر است :

  $.param( object ) ;

obj : تعیین کننده نام شی یا آرایه ای است که می خواهیم مجموعه اعضا و یا خواص آن را به صورت پشت سر هم نمایش دهیم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .

مثال زیر کاربرد متد $.param را نشان میدهد .

  $("button").click(function(){
  $("div").text($.param(personObj));
  });

متد removeData در jQuery

متد removeData ، می تواند اطلاعات اضافه شده به یک عنصر را که قبلا توسط متد ( ) data اضافه شده است ، را حذف نماید .
اگر اطلاعاتی قبلا توسط متد ( ) data ، به عنصر اضافه نشده باشد ، این متد کار نمی کند .

شکل کلی استفاده از متد removeData در این حالت به صورت زیر است :

  $( selector ).removeData ( name ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اطلاعات آن را حذف نماییم .
name : این پارامتر تعیین کننده نام اطلاعاتی در عنصر مورد نظر است که می خواهید آن را حذف نمایید .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
اگر این پارامتر تعیین نشود ، کلیه اطلاعات موجود در عنصر حذف خواهد شد .

مثال زیر کاربرد  متد removeData را نشان میدهد .

  $("#btn2").click(function(){
  $("div").removeData("greeting");
  alert("Greeting is: " + $("div").data("greeting"));
  });

متد size در jQuery

متد size ، تعداد عناصر DOM ای که با مشخصات تعیین شده برای آن در پارامتر selector$ ، مطابقت دارند را بر می گرداند .
به عبارت دیگر ،متد size برای شمارش تعداد یک عنصر یا تگ مورد نظر ، بر روی صفحه استفاده می شود .
شکل کلی استفاده از متد size به صورت زیر است :

  $(selector).size( ) ;

مثال زیر کاربرد متد size را نشان میدهد .

  $("button").click(function(){
  alert($("li").size());
  });

متد toArray در jQuery

متد toArray ، کلیه عناصری که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ آن مطابقت دارند ، را در به صورت یک آرایه در خروجی بر می گرداند .
شکل کلی استفاده از متد toArray به صورت زیر است :

   $(selector).toArray( ) ;

مثال زیر کاربرد متد toArray را نشان میدهد .

  $("button").click(function(){
  x=$("li").toArray()
  for (i=0;i<x.length;i++)
  {
  alert(x[i].innerHTML);
  }
  });

برچسب ها