مارس 5, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

در این برنامه شما باید یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ حدس بزنید، شما می توانید ۸ بار امتحان کنید، و اگر حدس شما کوچکتر و یا بزرگتر بود به شما اعلام می کند.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>

void main()

{
int num,guess=-1,tries=0,pass=0;
time_t t;
srand((unsigned)time(&t));
num=rand()%100;
while((guess!=num)&&tries<8)
{
printf(“Enter the guess num b/w 0 & 100 (you have %d tries left out)\n”,(۸-tries)); scanf(“%d”,&guess);
tries++;
if(guess==num)
{
printf(“Hurray you guessed it correctly!!!\n”);
pass=1;
}
else if(num< guess)
printf(“Your guess is too high\n”);
else
printf(“Your guess is too low\n”);
}
if(pass==0)
printf(“Sorry you lost! The correct number is %d\n”,num);
}

 


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.