مارس 5, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

در این ترفند نمونه کد برای بارگذاری اطلاعات بیشتر با استفاده از Request فناوری Ajax در هنگام اسکرول صفحه به پایین را قرار می دهم،امروز این روش در سایت های بزرگ چون فیسبوک،گوگل،توییتر استفاده می شود.

ساختار دیتابیس

ابتدا یک دیتابیس ایجاد و جدول زیر را در آن ایجاد نمایید.

CREATE TABLE `actor_info` (
 `id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `first_name` varchar(45) NOT NULL,
 `last_name` varchar(45) NOT NULL,
 `film_info` text NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

فایل به نام config.php برای اتصال به دیتابیس ایجاد نمایید و کد زیر را در آن قرار دهید.

# db configuration 
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', 'root');
define('DB_NAME', 'dbname');

$limit = 10; #item per page
# db connect
$link = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS) or die('Could not connect to MySQL DB ') . mysql_error();
$db = mysql_select_db(DB_NAME, $link);

اطلاعات فایل را براساس دیتابیس خود تغییر دهید.

PHP وHTML

کدهای زیر را در فایل index.php قرار دهید.

<?php
include('config.php');
$page = (int) (!isset($_GET['p'])) ? 1 : $_GET['p'];
# sql query
$sql = "SELECT * FROM actor_info ORDER BY id DESC";
# find out query stat point
$start = ($page * $limit) - $limit;
# query for page navigation
if( mysql_num_rows(mysql_query($sql)) > ($page * $limit) ){
 $next = ++$page;
}
$query = mysql_query( $sql . " LIMIT {$start}, {$limit}");
if (mysql_num_rows($query) < 1) {
 header('HTTP/1.0 404 Not Found');
 echo 'Page not found!';
 exit();
}
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 <title>jQuery Load While Scroll</title>
</head>
<body>
<div class="wrap">
 <h1><a href="#">Data load while scroll</a></h1>

 <!-- loop row data -->
 <?php while ($row = mysql_fetch_array($query)): ?>
 <div class="item" id="item-<?php echo $row['id']?>">
  <h2>
   <span class="num"><?php echo $row['id']?></span>
   <span class="name"><?php echo $row['first_name'].' '.$row['last_name']?></span>
  </h2>
  <p><?php echo $row['film_info']?></p>
 </div>
 <?php endwhile?>

 <!--page navigation-->
 <?php if (isset($next)): ?>
 <div class="nav">
  <a href='index.php?p=<?php echo $next?>'>Next</a>
 </div>
 <?php endif?>
</div><!--.wrap-->
</body>
</html>

کد JavaScript

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ias.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
 $(document).ready(function() {
  // Infinite Ajax Scroll configuration
  jQuery.ias({
   container : '.wrap', // main container where data goes to append
   item: '.item', // single items
   pagination: '.nav', // page navigation
   next: '.nav a', // next page selector
   loader: '<img src="css/ajax-loader.gif"/>', // loading gif
   triggerPageThreshold: 3 // show load more if scroll more than this
  });
 });
</script>

 

 


برچسب ها