مارس 5, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

تنظیم ابعاد در CSS

برای تنظیم ابعاد عناصر در CSS  از چند ویژگی میتوان استفاده کرد که مهمترین و اصلی ترین آنها Width و Height میباشد.

در ذیل به توضیح این ویژگی ها با توجه به ورژن تعریف شده در CSS میپردازیم.

height :  این ویژگی در تمام مرورگر ها پشتیبانی میشود.

   p.ex

  {
  height:100px;

  }

با دو ویژگی max-height و max-width شما میتوانید حداکثر مقدار را برای یک عنصر تنظیم کنید.

max-height :  این ویژگی در تمام مرورگر ها پشتیبانی میشود. به استثتا IE6 و ورژن های پایین تر

   p

  {
  max-height:50px;
  }

max-width : این ویژگی در تمام مرورگر ها پشتیبانی میشود. به استثتا IE6 و ورژن های پایین تر

 p

  {
  max-width:100px;
  }

با دو ویژگی min-height و min-width شما میتوانید حداقل  مقدار را برای یک عنصر تنظیم کنید.

min-height : این ویژگی در تمام مرورگر ها پشتیبانی میشود. به استثتا IE6 و ورژن های پایین تر

   p

  {
  min-height:100px;
  }

min-width : این ویژگی در تمام مرورگر ها پشتیبانی میشود. به استثتا IE6 و ورژن های پایین تر

   p

  {
  min-width:1000px;
  }

width :  این ویژگی در تمام مرورگر ها پشتیبانی میشود.

   p.ex

  {
  width:100px;
  }

عرض استاندارد برای طراحی سایت :

برای تنظیم عرض استاندارد برای طراحی سایت  با توجه به رزولیشن استاندارد و یا رزولیشنی که اکثر مخاطبان از آن اسفاده میکنند (۷۶۸*۱۰۲۴) ، بهتر است عرض ۹۸۰px را  تنظیم کنید. این عرض طبق استاندارد های صفحات وب انتخاب شده است.

Background

در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی Background میپردازیم. ویژگی Background برای تعریف افکت های  پس زمینه برای یک عنصر به کار میرود.این ویژگی در طراحی وب سایت به شکیل تر شدن سایت شما کمک میکند.

انواع مختلفی از این ویژگی وجود دارد که به شرح هر یک از آنها میپردازیم

  background-color
  background-image
  background-repeat
  background-attachment
  background-position

background-color : این خاصیت رنگ پس زمینه یک عنصر را مشخص میکند، برای مثال برای تنظیم رنگ پس زمینه بدنه سایت از کد زیر استفاده میکنیم :

  body {background-color:#b0c4de;}

background-image : با استفاده از این ویژگی تصویر پس زمینه یک عنصر را مشخص میکنیم ،برای مثال برای تنظیم تصویر  پس زمینه بدنه سایت از کد زیر استفاده میکنیم :

  body {background-image:url('paper.gif');}

background-repeat : با استفاده از این ویژگی میتوانیم مشخص کنیم که تصویر چگونه تکرار شود.اگر میخواهیم تصویر ما به صورت افقی  تکرار شود  زمانی که خود تصویر نیز افقی است (برای جلوگیری از گذاشتن عکس سایز بزرگ که باعش کند شدن بالا آمدن سایت میشود و به هیچ عنوان در طراحی سایت پیشنهاد نمیشود ) :

   body

  {
  background-image:url('gradient2.png');
  background-repeat:repeat-x;
  }

زمانی که بخواهیم تصویر فقط یک بار و بدون تکرار نمایش داده شود از دستور زیر استفاده میکنیم :

  body
  {
  background-image:url('img_tree.png');
  background-repeat:no-repeat;
  }

background-attachment : برای اینکه بتوانیم تصویر پس زمینه را ثابت انتخاب کنیم از این ویژگی استفاده میکنیم. مقدار پیش فرض آن scroll میباشد.

  body
  {
  background-image:url('smiley.gif');
  background-repeat:no-repeat;
  background-attachment:fixed;
  }

background-position : این خاصیت موقعیت  یک عنصر را مشخص میکند، برای مثال برای تنظیم موقعیت تصویر به گوشه سمت راست –  بالا  از کد زیر استفاده میکنیم :

  body
  {
  background-image:url('img_tree.png');
  background-repeat:no-repeat;
  background-position:top right;

  }

این سه خط را میتوان به صورت خلاصه تر نوشت :

  body {background:#ffffff url('img_tree.png') no-repeat right top;}

 Font Family

در این بخش از آموزش css ، تنظیم قلم و فونت را آموزش میدهیم.

در css دو نوع از خانواده فونت ها وجود دارد.

  "generic family" مثل "Serif" یا "Monospace"
  "font family" مثل "Times New Roman" یا "Arial"

با ویژگی font-family شما میتوانید نوع قلم مورد نظر را برای متن تنظیم کنید،چنانچه میخواهید از یک فونت خاص استفاده کنید ، نوع فونت مورد نظر خود را اول بنویسید ، چون ممکن است این فونت در کامپیوتر های دیگر موجود نباشد و باعث بهم ریختگی نظم خطوط شود میتوانید نام چند فونت دیگر را نیز وارد کنید.
برای مثال :

  p{font-family:"Times New Roman", Times, serif;}

در صفحات نمایش کامپیوترها فونت های خانواده sans-serif نسبت به فونت های خانواده serif آسانتر خوانده میشوند و عمومی تر هستند.

یکی از نکات مهم در طراحی سایت استفاده از فونت استاندارد برای شکیل نشان دادن صفحات وب سایت شما میباشد.

Font Style
با این ویژگی شما نوع نمایش متن را مشخص میکنید.این ویژگی دارای دومقدار زیر میباشد :

normal   :متن به صورت معمولی نمایش داده میشود
italic   : متن به صورات ایتالیک نمایش داده میشود
oblique  :  متن به صورت مورب نمایش داده میشود

مثال :

  p {font-style:normal;}
  p {font-style:italic;}
  p {font-style:oblique;}

Font Size
این ویژگی سایز متن را مشخص میکند. اندازه متن در طراحی وب سایت بسیار حائز اهمیت است. ویژگی font-size را میتوانید به صورت مطلق یا نسبی مقداردهی کنید . اگرچه در زوم و رزولیشن های مختلف این مقدار تغییر میکند.ولی این تغییر اندازه برای کل صفحه میباشد وشامل یک بخش نیست. سایز پیش فرض برای یک متنن نرمال ۱۶px تعریف میشود.
برای متن هایی که در بالای صفحه (header) نمایش داده میشوند از تگ های <h1> – <h6> و تگ <p> برای پاراگراف های خود استفاده کنید، در مورد این تگ ها در قسمت آموزش HTML میتوانید بیشتر اطلاعات کسب کنید .
مثال :

  h1 {font-size:30px;}
  h2 {font-size:20px;}
  p {font-size:14px;}

تنظیم فونت با واحد EM
در نسخه های اولیه Internet Explorer به دلیل پشتتیباتی نشدن واحد px بسیاری از طراحان از واحد em استفاده میکردند.
هر ۱em رابر با ۱۶px میباشد.
مثال :

  h1 {font-size:2.5em;} /* 40px/16=2.5em */

این واحد در تمامی مرورگرها پشتیبانی میشود.

Text Color

در این بخش از آموزش css ، تنظیم متن و نوشته را آموزش میدهیم.

ویژگی color  برای تنظیم رنگ متن استفاده میشود.این ویژگی با ۳ روش زیر میتواند مقدار دهی شود

HEX : مثال : “#ff000”
RGB:  مثال :   (rgb(255,0,0
نام رنگ :  مثال :  red

رنگ پیش فرض در یک صفحه وب سایت بستگی به رنگ انتخاب شده در بدنه وب سایت شما دارد
مثال :

  body {color:blue;}
  h1 {color:#00ff00;}
  h2 {color:rgb(255,0,0);}

با تغییر رنگ بدنه شما در واقع رنگ background صقحه را تغییر میدهید

Text Alignment
برای تنظیم متن در حالت افقی از این ویژگی استفاده میکنیم،این ویژگی میتواند با یکی ازمقادیر زیر مقداردهی شود

  Center
  Right
  Justify
  Left

با مقدار  Justify تمامی خطوط عرض یکسانی خواهند داشت

  h1 {text-align:center;}
  p.date {text-align:right;}
  p.main {text-align:justify;}

Text Decoration

این ویژگی بیشتر برای پاک کردن یا اضافه کردن فرم خاص به متن مورد استفاده قرار میگیرد

  a {text-decoration:none;}

در این مثال در واقع اگر متن شما دارای فرمت خاصیمانند زیر خط (underline) یا هر فرمت دیگری بود ،این فرمت را پاک میکند.
مقادیری که میتواند این ویژگی بگیرد در مثال زیر آمده است

  h1 {text-decoration:overline;}
  h2 {text-decoration:line-through;}
  h3 {text-decoration:underline;}
  h4 {text-decoration:blink;}

 لیست UL و LI در سی اس اس

در این بخش از آموزش css ، تنظیم لیست ها را آموزش میدهیم.

ویژگی هایی که برای یک لیست در css وجود دارد به ما این امکان را میدهد که  List را در ۳ حالت زیر نمایش دهیم.

تنظیم لیست یه صورت مرتب
تنظیم لیست به صورت نامرتب
تنظیم تصویر برای نشانگر لیست

در HTML  دو نوع ار انواع لیست وجود دارد

unordered lists     آیتم های لیست با یک نشانگرد گرد شکل مشکی ، نمایش داده میشوند
ordered lists     آیتم های لیست با اعداد یا حروف ، نشانه گذاری میشوند.

Css  این انعطاف پپذیری را به شما میدهد که نشانگر آیتم های لیست خود را به یک تصویر مدل دهید،که برای زیبایی طراحی سایت شما موثر میباشد.
با ویژگی list-style-type  شما میتوانید marker  لیست خود را به شکل مورد نظر خود تغییر دهید، این ویژگی شامل مقادیر زیر میباشد.

  ul.a {list-style-type: circle;}
  ul.b {list-style-type: square;}

  ol.c {list-style-type: upper-roman;}
  ol.d {list-style-type: lower-alpha;}

 

با ویژگی   list-style-image  شما میتوانید تصویر مورد نظر خود را برای  نشانگر لیست تنظیم نمایید.

  ul
  {
  list-style-image: url('sqpurple.gif');
  }

 

این ویژگی ممکن است در تمام مرورگرها پشتیبانی نشود . در مثال زیر راه حل قطعی برای پشتیبانی تمام مرورگرها را میبینید.

  ul
  {
  list-style-type: none;
  padding: 0px;
  margin: 0px;
  }
  ul li
  {
  background-image: url(sqpurple.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 0px 5px;
  padding-left: 14px;
  }

برای اینکه تمام این ویژگی ها را در یک خط اعمال کنید از مثال زیر میتوانید استفاده کنید ، که به ترتیب ۱ list-style-image -3   list-style-position -2 list-style-type  مقداردهی میشوند.

  ul
  {
  list-style: square url("sqpurple.gif");
  }

Border , Margin , Padding

در این بخش از آموزش css ، تنظیم خواص باکس ها را آموزش میدهیم. همه ی عناصری که در  HTML   تعریف میشوند میتوانند این ویژگی ها را داشته باشند.

این بخش یکی از مهمترین آموزش ها ، در سی اس اس و طراحی قالب سایت می باشد.

طول یک Element   در واقع شامل مجموع مقدار تمامی این ویژگی ها به علاوه طول خود شی می باشد .
برای مثال جمع کل طول یک شی با ویژگی های زیر ۳۰۰px  میباشد.

  width:250px;
  padding:10px;
  border:5px solid gray;
  margin:10px;

  === محاسبه کل طول ====

  ۲۵۰px (width)
  + ۲۰px (left + right padding)
  + ۱۰px (left + right border)
  + ۲۰px (left + right margin)
  = ۳۰۰px

 

 


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.