مارس 8, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

ابتدا با فشردن کلیدهای ترکیبی Win+R پنجره‌ی Run را اجرا کنید.

سپس عبارت Notepad را وارد کرده و Enter بزنید.

حال در محیط Notepad کدهای زیر را عیناً Copy و Paste نمایید:

@echo off
:start
echo Type the number and press enter:
echo.
echo [1 for Shutdown
echo [2 for Restart
echo [3 for Log Off
echo [4 for Sleep
echo [5 for Hibernate
echo -----------------------
echo [mypgr.ir
set/p "pcho=["
if %pcho%==1 goto timer
if %pcho%==2 goto timer
if %pcho%==3 goto timer
if %pcho%==4 goto timer
if %pcho%==5 goto timer
echo inpute operator is fulse
echo.
goto start
:timer
echo  Enter the time (in Seconds):
echo -----------------------
set /p "ptime=>"
:loop
ping localhost -n 2 >nul
set /a ptime=%ptime%-1
echo %ptime%
if not %ptime%==0 goto loop
if %pcho%==1 goto 1
if %pcho%==2 goto 2
if %pcho%==3 goto 3
if %pcho%==4 goto 4
if %pcho%==5 goto 5
:۱
%windir%\System32\shutdown.exe -s
goto end
:۲
%windir%\System32\shutdown.exe -r
goto end
:۳
%windir%\System32\shutdown.exe -l
goto end
:۴
%windir%\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Standby
goto end
:۵
%windir%\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate
goto end
:end

حال از منوی File بر روی Save as کلیک کنید.
فایل را با نام دلخواه و پسوند bat. ذخیره کنید (به عنوان مثال نام آن ctboard.bat قرار دهید).

حال به محل ذخیره‌ی فایل رفته و فایل را اجرا نمایید.

در پنجره‌ی بازشده خواهید دید که هر یک از ۵ عمل Sleep ،Log Off ،Restart ،Shut down و Hibernate با اعدادی از ۱ تا ۵ مشخص شده است. کافی است اکنون عدد مربوطه را وارد نموده و Enter بزنید (به عنوان مثال برای Shut down کردن ویندوز عدد ۱ را وارد کرده و Enter بزنید).

در مرحله‌ی بعد بایستی زمان باقی‌مانده تا عمل مورد نظر را بر حسب ثانیه وارد نمایید. به فرض اگر مایلید ویندوز ۱ ساعت دیگر خاموش شود عدد ۳۶۰۰ (هر ۱ ساعت ۳۶۰۰ ثانیه است) را وارد نموده و Enter بزنید.

اکنون خواهید دید که تایمر به شکل شمارش‌ معکوس شروع به کار کرده و در نهایت با صفر شدن تایمر، عمل مورد نظر (به عنوان مثال خاموش شدن کامپیوتر) انجام می‌گیرد.


برچسب ها