مارس 19, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

Gzip یکی از محبوب ترین متد های فشرده سازی صفحات وب می باشد ، که مدت زمان پاسخ سرور را کاهش می دهد ، که برای فعال کردن آن از طریق htaccess می توانید از کد زیر استفاده نمایید.

# BEGIN GZIP
<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
</ifmodule>
# END GZIP

اگر خواستید پسوند های خاصی را فقط فشرده کنید می توانید کد خود را بشکل زیر استفاده نمایید :

<IfModule mod_filter.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE "application/atom+xml" \
                 "application/javascript" \
                 "application/json" \
                 "application/ld+json" \
                 "application/manifest+json" \
                 "application/rdf+xml" \
                 "application/rss+xml" \
                 "application/schema+json" \
                 "application/vnd.geo+json" \
                 "application/vnd.ms-fontobject" \
                 "application/x-font-ttf" \
                 "application/x-javascript" \
                 "application/x-web-app-manifest+json" \
                 "application/xhtml+xml" \
                 "application/xml" \
                 "font/eot" \
                 "font/opentype" \
                 "image/bmp" \
                 "image/svg+xml" \
                 "image/vnd.microsoft.icon" \
                 "image/x-icon" \
                 "text/cache-manifest" \
                 "text/css" \
                 "text/html" \
                 "text/javascript" \
                 "text/plain" \
                 "text/vcard" \
                 "text/vnd.rim.location.xloc" \
                 "text/vtt" \
                 "text/x-component" \
                 "text/x-cross-domain-policy" \
                 "text/xml"

</IfModule>


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.