آوریل 5, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

روش اول :

 

function recent_posts($no_posts = 10, $excerpts = true) {

  global $wpdb;

  $request = "SELECT ID, post_title, post_excerpt FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type='post' ORDER BY post_date DESC LIMIT $no_posts";

  $posts = $wpdb->get_results($request);

  if($posts) {

        foreach ($posts as $posts) {
            $post_title = stripslashes($posts->post_title);
            $permalink = get_permalink($posts->ID);

            $output .= '<li><h2><a href="' . $permalink . '" rel="bookmark" title="Permanent Link: ' . htmlspecialchars($post_title, ENT_COMPAT) . '">' . htmlspecialchars($post_title) . '</a></h2>';

            if($excerpts) {
                $output.= '<br />' . stripslashes($posts->post_excerpt);
            }

            $output .= '</li>';
        }

    } else {
        $output .= '<li>نوشته ای پیدا نشد</li>';
    }

  echo $output;
}

 

نحوه صدا زدن :

 

<?php recent_posts(); ?>

 

 

روش دوم :

 

<?php wp_get_archives( array(

  'type'      => 'postbypost',  // or daily, weekly, monthly, yearly
  'limit'      => 10,  // maximum number shown
  'format'     => 'html',  // or select (dropdown), link, or custom (then need to also pass before and after params for custom tags
  'show_post_count' => false,  // show number of posts per link
  'echo'      => 1   // display results or return array

) ); ?>

 

روش سوم :

 

<?php
  $recentposts = get_posts('numberposts=12&category=4');
  foreach ($recentposts as $post) :
    setup_postdata($post); ?>
    <li><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endforeach; ?>

 

 

 


برچسب ها