آوریل 9, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

SimplePie یک تحلیلگر خوراک سایت می باشد که می توانید از اینجا دانلود نمایید و مثل مثال زیر از آن استفاده کنید و آخرین مطالب خوراک یک سایت در قالب RSS یا ATOM را به شکل زیر دریافت کنید :

<?php
  require_once('inc/simplepie.inc');
  
  $feed = new SimplePie();
  
  $feed->set_feed_url(array(
  	'http://search.twitter.com/search.atom?q=movie'
  ));
  
  $feed->enable_cache(true);
  $feed->set_cache_location('cache');
  $feed->set_cache_duration(15);
  
  $feed->init();
  
  $feed->handle_content_type();

  if ($feed->error): ?>
  
    <p><?php echo $feed->error; ?></p>
    
  <?php endif; ?>

  <?php foreach ($feed->get_items() as $item): ?>
  
  	<div class="chunk">
  
  		<h4 style="background:url(<?php $feed = $item->get_feed(); echo $feed->get_favicon(); ?>) no-repeat; text-indent: 25px; margin: 0 0 10px;"><a href="<?php echo $item->get_permalink(); ?>"><?php echo $item->get_title(); ?></a></h4>
  
  		<p class="footnote">Source: <a href="<?php $feed = $item->get_feed(); echo $feed->get_permalink(); ?>"><?php $feed = $item->get_feed(); echo $feed->get_title(); ?></a> | <?php echo $item->get_date('j M Y | g:i a T'); ?></p>
  		   
  	</div>
  
  <?php endforeach; 
  
?>

 

 


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.