آوریل 9, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

نمونه تابع ورود کاربر با زبان PHP :

// function to escape data and strip tags
function safestrip($string){
    $string = strip_tags($string);
    $string = mysql_real_escape_string($string);
    return $string;
}

//function to show any messages
function messages() {
  $message = '';
  if($_SESSION['success'] != '') {
    $message = '<span class="success" id="message">'.$_SESSION['success'].'</span>';
    $_SESSION['success'] = '';
  }
  if($_SESSION['error'] != '') {
    $message = '<span class="error" id="message">'.$_SESSION['error'].'</span>';
    $_SESSION['error'] = '';
  }
  return $message;
}

// log user in function
function login($username, $password){

 //call safestrip function
 $user = safestrip($username);
 $pass = safestrip($password);

 //convert password to md5
 $pass = md5($pass);

 // check if the user id and password combination exist in database
 $sql = mysql_query("SELECT * FROM table WHERE username = '$user' AND password = '$pass'")or die(mysql_error());

 //if match is equal to 1 there is a match
 if (mysql_num_rows($sql) == 1) {

             //set session
             $_SESSION['authorized'] = true;

             // reload the page
             $_SESSION['success'] = 'Login Successful';
             header('Location: ./index.php');
             exit;


  } else {
        // login failed save error to a session
        $_SESSION['error'] = 'Sorry, wrong username or password';
 }
}

 

 

روش صدا زدن:

login($username, $password);

 


برچسب ها