آوریل 12, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

متغیر یک نام مکان حافظه است. که برای ذخیره داده ها استفاده می شود. ارزش آن را می توان تغییر داد، و می توان آن را بارها استفاده کرد.

این یک راه برای نشان دادن مکان حافظه از طریق نماد است تا بتوان آن را به راحتی شناسایی کرد.

اجازه دهید تا نحوی اعلام یک متغیر ببینیم :

type variable_list;

 

مثال اعلام متغیر در زیر آمده است :

int a; 
float b; 
char c;
در اینجا a، b، c متغیرها هستند. نوع int، float، char نوع داده هستند.


همچنین می توانیم مقادیر را در هنگام اعلام متغیرها به صورت زیر ارائه دهیم :

int a=10,b=20;
float f=20.8; 
char c='A';
قوانین برای تعریف متغیرها

یک متغیر می تواند حروف، ارقام و حروف الفبا داشته باشد.
یک نام متغیر می تواند با الفبای شروع شود و تنها تائید شود. نمی تواند با یک رقم شروع شود.
فضای خالی در نام متغیر مجاز نیست.
یک نام متغیر نباید هیچ کلمه یا کلمات کلیدی رزرو شده باشد، برای مثال int، float، و غیره.

نام متغیر معتبر :
int a; 
int _ab; 
int a30;

نام متغیر نامعتبر :

int 2; 
int a b; 
int long;

انواع متغیرها در C

انواع مختلفی از متغیرها در c وجود دارد:

متغیر محلی
متغیر سراسری
متغیر استاتیک
متغیر خودکار
متغیر خارجی

 

متغیر محلی

یک متغیر که درون تابع یا بلوک اعلام شده است یک متغیر محلی نامیده می شود.

باید در ابتدای بلوک اعلام شود.

void function1(){ 
int x=10;
}

شما باید قبل از استفاده از متغیر محلی آن را مقداردهی اولیه کنید.

 

متغیر سراسری

یک متغیر که در خارج از تابع یا بلوک اعلام شده، یک متغیر سراسری نامیده می شود. هر تابع می تواند مقدار متغیر سراسری را تغییر دهد. برای تمام توابع در دسترس است .

باید در ابتدای بلوک اعلام شود.

int value=20;//متغیر سراسری
void function1(){ 
int x=10;//متغیر محلی
}

 

متغیر استاتیک

یک متغیر که با کلید واژه استاتیک اعلام می شود، متغیر استاتیک نامیده می شود.

این مقدار را بین تماسهای چندگانه حفظ می کند.

void function1(){ 
int x=10;//متغیر محلی
static int y=10;//متغیر استاتیک
x=x+1; 
y=y+1; 
printf("%d,%d",x,y); 
}
اگر تابع را را چندین بار فراخوانی کنید، متغیر محلی یک مقدار برای هر تماس عملکردی چاپ می کند، به عنوان مثال ۱۱،۱۱،۱۱ و غیره. اما متغیر استاتیک مقدار افزوده را در هر تماس عملکردی چاپ می کند، برای مثال ۱۱، ۱۲، ۱۳ و غیره.

متغیر خودکار


تمام متغیرهای C که در داخل بلوک اعلام شده، به طور پیش فرض متغیرهای خودکار هستند. ما می توانیم به طور صریح یک متغیر خودکار را با استفاده از کلید واژه خودکار اعلام کنیم.

void main(){ 
int x=10;//متغیر محلی 
auto int y=20;//متغیر خودکار
}

متغیر خارجی

ما می توانیم یک متغیر در فایل های مختلف C با استفاده از یک متغیر خارجی به اشتراک بگذاریم. برای اعلام یک متغیر خارجی، شما باید از کلمه کلیدی extern استفاده کنید.
 myfile.h

  extern int x=10;//external variable (also global) 

program1.c

  #include "myfile.h" 
  #include <stdio.h> 
  void printValue(){ 
    printf("Global variable: %d", global_variable); 
  }

 

 


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.