آوریل 13, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

در حالی که While نیز به عنوان یک حلقه قبل از آزمایش شناخته شده است. به طور کلی، یک حلقه زمانی اجازه می دهد که بخشی از کد را چندین بار بسته به شرایط شرطی داده شده اجرا کنیم . می توان آن را به صورت یک تکرار مشاهده کرد. حلقه زمانی بیشتر مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد تکرارها پیش از آن مشخص نشده است .
نحوه استفاده از حلقه While در زبان برنامه نویسی C :
while(شرط){ 
//کدهایی که تا زمانی شرط درست است تکرار می شوند 
}

 

فلوچارت حلقه While در زبان C

 

مثال از حلقه در زبان C

#include<stdio.h> 
int main(){  
int i=1;   
while(i<=10){   
printf("%d \n",i);   
i++;   
} 
return 0; 
}

خروجی :

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

برنامه برای چاپ جدول برای شماره دریافت شده با استفاده از حلقه در زمان C

#include<stdio.h> 
int main(){  
int i=1,number=0,b=9;  
printf("یک عدد وارد نمایید: ");  
scanf("%d",&number);  
while(i<=10){  
printf("%d \n",(number*i));  
i++;  
}  
return 0; 
}

خروجی :

ورودی: ۵۰
۵۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۳۰۰
۳۵۰
۴۰۰
۴۵۰
۵۰۰
ورودی: ۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
۹۰۰
۱۰۰۰

خواص حلقه while

برای بررسی وضعیت، یک عبارت شرطی استفاده می شود. اظهارات تعریف شده درون حلقه while مکررا اجرا می شود تا شرایط داده شده نتواند انجام شود.
اگر عدد صفر برسد، شرط درست خواهد بود. اگر هر شماره غیر صفر را بازگرداند، شرط نامعلوم خواهد بود.
در حلقه while، شرط بیان اجباری است.
یک حلقه مداوم بدون بدنه امکان پذیر است.
ما می توانیم بیش از یک عبارت conditional در حلقه داشته باشیم.
اگر بدنه حلقه فقط یک کد داشته باشد، پس بند اختیاری است.

مثال  ۱ :
#include<stdio.h> 
void main () 
{ 
  int j = 1; 
  while(j+=2,j<=10) 
  { 
    printf("%d ",j);  
  } 
  printf("%d",j); 
}
خروجی :

۳ ۵ ۷ ۹ ۱۱

 

مثال ۲ :
#include<stdio.h> 
void main () 
{ 
  while() 
  { 
    printf("hello Javatpoint");  
  } 
}
خروجی :

compile time error: while loop can't be empty

 

مثال ۳ :
#include<stdio.h> 
void main () 
{ 
  int x = 10, y = 2; 
  while(x+y-1) 
  { 
    printf("%d %d",x--,y--); 
  } 
}
خروجی :

infinite loop

 

 


برچسب ها