آوریل 19, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

نمونه کد ضرب ماتریس در زبان C

#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h> 
int main(){ 
int a[10][10],b[10][10],mul[10][10],r,c,i,j,k;  
system("cls"); 
printf("enter the number of row=");  
scanf("%d",&r);  
printf("enter the number of column=");  
scanf("%d",&c);  
printf("enter the first matrix element=\n");  
for(i=0;i<r;i++)  
{  
for(j=0;j<c;j++)  
{  
scanf("%d",&a[i][j]);  
}  
}  
printf("enter the second matrix element=\n");  
for(i=0;i<r;i++)  
{  
for(j=0;j<c;j++)  
{  
scanf("%d",&b[i][j]);  
}  
}  
  
printf("multiply of the matrix=\n");  
for(i=0;i<r;i++)  
{  
for(j=0;j<c;j++)  
{  
mul[i][j]=0;  
for(k=0;k<c;k++)  
{  
mul[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];  
}  
}  
}  
//for printing result  
for(i=0;i<r;i++)  
{  
for(j=0;j<c;j++)  
{  
printf("%d\t",mul[i][j]);  
}  
printf("\n");  
}  
return 0; 
}

خروجی :

enter the number of row=3
enter the number of column=3
enter the first matrix element=
۱ ۱ ۱
۲ ۲ ۲
۳ ۳ ۳
enter the second matrix element=
۱ ۱ ۱
۲ ۲ ۲
۳ ۳ ۳
multiply of the matrix=
۶ ۶ ۶
۱۲ ۱۲ ۱۲
۱۸ ۱۸ ۱۸

 


برچسب ها