آوریل 19, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

سری فیبوناچی در C: سری فیبوناچی، شماره بعدی مجموع دو عدد قبلی است به عنوان مثال ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و غیره. دو عدد اول سری فیبوناچی ۰ و ۱

دو راه برای نوشتن برنامه سری فید وجود دارد:

۱. سری  فیبوناچی بدون بازگشت
۲. سری فیبوناچی با استفاده از بازگشت

حل سری فیبوناچی بدون بازگشت :
#include<stdio.h>  
int main()  
{  
 int n1=0,n2=1,n3,i,number;  
 printf("Enter the number of elements:");  
 scanf("%d",&number);  
 printf("\n%d %d",n1,n2);//printing 0 and 1  
 for(i=2;i<number;++i)//loop starts from 2 because 0 and 1 are already printed  
 {  
 n3=n1+n2;  
 printf(" %d",n3);  
 n1=n2;  
 n2=n3;  
 } 
 return 0; 
 }

 

حل سری فیبوناچی با تابع بازگشتی :
 #include<stdio.h>  
void printFibonacci(int n){  
  static int n1=0,n2=1,n3;  
  if(n>0){  
     n3 = n1 + n2;  
     n1 = n2;  
     n2 = n3;  
     printf("%d ",n3);  
     printFibonacci(n-1);  
  }  
}  
int main(){  
  int n;  
  printf("Enter the number of elements: ");  
  scanf("%d",&n);  
  printf("Fibonacci Series: ");  
  printf("%d %d ",0,1);  
  printFibonacci(n-2);//n-2 because 2 numbers are already printed  
 return 0; 
 }

 

خروجی برای ۱۵ عدد :
۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۳ ۲۱ ۳۴ ۵۵ ۸۹ ۱۴۴ ۲۳۳ ۳۷۷

 


برچسب ها