می 20, 2019 Mostafa بدون دیدگاه
عبارت goto به عنوان عبارت پرش در C شناخته شده است. همانطور که از نام نشان می دهد، goto برای انتقال کنترل برنامه به یک برچسب از پیش تعریف شده استفاده می شود. goto می تواند برای تکرار بخشی از کد برای یک شرایط خاص استفاده شود. همچنین می تواند برای شکستن حلقه های متعدد استفاده شود که نمی توان با استفاده از یک دستور break انجام داد. با این حال، استفاده از goto از این روزها اجتناب می شود، زیرا باعث کاهش خوانایی برنامه می شود.
نحوه استفاده :
label:  
//بخشی از کدها 
goto label;

 

 

مثال :

#include <stdio.h> 
int main()  
{ 
 int num,i=1;  
 printf("Enter the number whose table you want to print?");  
 scanf("%d",&num); 
 table:  
 printf("%d x %d = %d\n",num,i,num*i); 
 i++; 
 if(i<=10) 
 goto table;  
}

 

چه زمانی باید از عبارت Goto استفاده کنیم؟

زمانی که بخواهیم اجرای چند حلقه تودرتو را با یک عبارت متوقف کنیم.

مثال :

#include <stdio.h> 
int main()  
{ 
 int i, j, k;  
 for(i=0;i<10;i++) 
 { 
  for(j=0;j<5;j++) 
  { 
   for(k=0;k<3;k++) 
   { 
    printf("%d %d %d\n",i,j,k); 
    if(j == 3) 
    { 
     goto out;  
    } 
   } 
  } 
 } 
 out:  
 printf("came out of the loop");  
}

 


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.