می 23, 2019 Mostafa بدون دیدگاه
انواع داده با اندازه ها و مقادیر مختلف را می توان در متغیر ذخیره کرد. دو نوع داده در Java وجود دارد :

انواع داده اولیه : انواع داده اولیه شامل boolean, char, byte, short, int, long, float و double.
انواع داده های غیر اولیه: انواع داده های غیر اولیه شامل Classes، Interfaces و Arrays هستند.

انواع داده های اولیه جاوا

در زبان جاوا، انواع داده اولیه، بلوک های ساختار داده ها هستند. این اصلی ترین نوع داده ها موجود در زبان جاوا است.
8 نوع انواع داده اولیه وجود دارد:

نوع داده boolean
نوع داده byte
نوع داده char
نوع داده short
نوع داده int
نوع داده long
نوع داده float
نوع داده double

نوع داده مقدار پیشفرض
اندازه پیشفرض
boolean false 1 بیت
char ‘\u0000’ 2 بایت
byte 0 1 بایت
short 0 2 بایت
int 0 4 بایت
long 0L 8 بایت
float 0.0f 4 بایت
double 0.0d 8 بایت

 

نوع داده Boolean 
نوع داده Boolean برای ذخیره تنها دو مقدار ممکن است: درست و غلط است. این نوع داده برای پرچم های ساده ای که برای تعیین درست یا غلط بودن شرایط مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع داده Boolean یک بیت اطلاعات را مشخص می کند، اما اندازه آن نمی تواند دقیقا تعریف شود.

مثال:

boolean one = false

نوع داده Byte

نوع داده بایت نمونه ای از نوع داده اولیه است. این نوع 8 بیتی عدد صحیح مثبت و منفی است. محدوده ارزش آن بین 128 تا 127  است. حداقل مقدار آن -128 و حداکثر مقدار 127. مقدار پیش فرض آن 0 است.

نوع داده بایت برای صرفه جویی در حافظه در آرایه های بزرگ که در آن صرفه جویی در حافظه بیشتر مورد نیاز است استفاده می شود. این موجب صرفه جویی در فضا به دلیل یک بایت 4 برابر کوچکتر از یک عدد صحیح است. همچنین می تواند به جای نوع “int” استفاده شود.

مثال:

byte a = 10, byte b = -20

 

نوع داده Short 

نوع داده Short یک عدد صحیح مکمل 16 بیتی است. محدوده ارزش آن بین -32،768 تا 32،767 است. حداقل مقدار آن -32،768 است و حداکثر مقدار 32،767 است. مقدار پیش فرض آن 0 است.

نوع داده کوتاه نیز می تواند برای صرفه جویی در حافظه مانند نوع داده بایت استفاده شود. یک نوع داده Short دو برابر کوچکتر از عدد صحیح است.

مثال:

short s = 10000, short r = -5000

 

نوع داده Int 

نوع داده int یک عدد صحیح مکمل 32 بیتی است. محدوده ارزش آن بین 2،147،483،648 (-2 ^ 31) به 2،147،483،647 (2 ^ 31 -1)  است. حداقل مقدار آن – 2،147،483،648 و حداکثر مقدار 2،147،483،647 است. مقدار پیش فرض آن 0 است.

نوع داده int معمولا به عنوان نوع داده پیش فرض برای مقادیر انتگرال مورد استفاده قرار می گیرد مگر اینکه در مورد حافظه هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.

مثال:

int a = 100000, int b = -200000

 

نوع داده Long 
نوع داده Long یک عدد صحیح مکمل 64 بیتی است. محدوده ارزش آن بین -9،223،372،036،854،775،808 (-2 ^ 63) تا 9،223،372،036،854،775،807 (2 ^ 63 -1)  است. حداقل مقدار آن – 9،223،372،036،854،775،808 و حداکثر مقدار 9،223،372،036،854،775،807 است. مقدار پیش فرض آن 0 است. نوع داده Long زمانی استفاده می شود که شما به طیف وسیعی از مقادیر بیشتر از آنچه که توسط int ارائه شده است نیاز دارید.

مثال:

long a = 100000L, long b = -200000L

نوع داده Float 

نوع داده Float یک نقطه دقیق 32 بیتی IEEE 754 شناور است. محدوده ارزش آن نامحدود است. توصیه می شود برای استفاده از Float (به جای Double) اگر شما نیاز به ذخیره حافظه در آرایه های بزرگ از اعداد Float . نوع داده شناور هرگز نباید برای مقادیر دقیق مانند ارز استفاده شود. مقدار پیش فرض آن 0.0F است.

به عنوان مثال:

double d1 = 12.3

نوع داده Char 

نوع داده کاراکتر تنها یک کاراکتر یونیکد 16 بیتی است. دامنه محدوده آن بین \ \ u0020 (یا 0) تا \ uffff (یا 65،535 درهم) است. نوع داده کاراکتر برای ذخیره کاراکترها استفاده می شود.

مثال:

char letterA = 'A'

 


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.