می 27, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

عبارت Switch جاوا یک مقدار را با شرایط مختلف بررسی و کد مناسب را اجرا می کند. این مانند عبارت if-else-if است . با عبارت Switch می توان از بایت، کوتاه، int، long، enum انواع، String و برخی از انواع بسته بندی مانند Byte، Short، Int و Long استفاده کرد . از جاوا 7، شما می توانید از رشته ها در عبارت Switch استفاده کنید.

به عبارت دیگر، عبارت Switch برابری یک متغیر را در برابر مقادیر متعدد آزمایش می کند.

نکات مهم :
1.می توان یک یا N مقدار مقادیر مورد برای یک عبارت switch را داشته باشد.
2.مقدار case باید فقط از نوع عبارت Switch باشد. مقدار مورد باید به معنای واقعی یا ثابت باشد. این متغیرها را اجازه نمی دهد.
3.مقدار case باید منحصر به فرد باشد. در صورت مقدار تکراری، خطای کامپایل زمان ارائه می شود.
4.عبارت Switch  باید از بایت، کوتاه، int، طولانی (با نوع Wrapper خود)، enums و رشته باشد.
5.هر مورد عبارت Switch می تواند یک عبارت شکستن داشته باشد که اختیاری است. هنگامی که کنترل به بیانیه شکست می رسد، پس از عبارت Switch ، کنترل می شود. اگر یک دستور شکستن یافت نشد، پرونده بعدی را اجرا می کند.
6.مقدار case می تواند یک برچسب پیش فرض باشد که اختیاری است.

نحوه تعریف :

switch(expression){  
case value1:  
 //کدهایی که اجرا می شوند;  
 break; //اختیاری
case value2:  
 //کدهایی که اجرا می شوند;  
 break; //اختیاری
......  
  
default:   
 کدهایی که اگر هیچکدام از موارد منطبق نبود;  
}

مثال :

public class SwitchExample { 
public static void main(String[] args) { 

  int number=20; 

  switch(number){ 

  case 10: System.out.println("10"); 
  break; 
  case 20: System.out.println("20"); 
  break; 
  case 30: System.out.println("30"); 
  break; 

  default:System.out.println("Not in 10, 20 or 30"); 
  } 
} 
}

خروجی : 20

مثال : پیدا کردن ماه
public class SwitchMonthExample {  
public static void main(String[] args) {  
  //Specifying month number 
  int month=7;  
  String monthString=""; 
  //Switch statement 
  switch(month){  
  //case statements within the switch block 
  case 1: monthString="1 - January"; 
  break;  
  case 2: monthString="2 - February"; 
  break;  
  case 3: monthString="3 - March"; 
  break;  
  case 4: monthString="4 - April"; 
  break;  
  case 5: monthString="5 - May"; 
  break;  
  case 6: monthString="6 - June"; 
  break;  
  case 7: monthString="7 - July"; 
  break;  
  case 8: monthString="8 - August"; 
  break;  
  case 9: monthString="9 - September"; 
  break;  
  case 10: monthString="10 - October"; 
  break;  
  case 11: monthString="11 - November"; 
  break;  
  case 12: monthString="12 - December"; 
  break;  
  default:System.out.println("Invalid Month!");  
  }  
  //Printing month of the given number 
  System.out.println(monthString); 
}  
}

 برچسب ها