ژوئن 15, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

نوع داده در سی شارپ مشخص می کند یک متنغیر می تواند چه نوع داده ای را در خود ذخیره کند، برای مثال integer, floating, character  و …. .

انواع داده در سی شارپ خود در سه دسته می باشند :

نوع انواع داده
نوع داده مقدار short, int, char, float, double etc
نوع داده مرجع String, Class, Object and Interface
نوع داده اشاره گر Pointers

 

نوع داده مقدار

انواع داده های ارزش، مبتنی بر عدد صحیح و نقطه شناور هستند. زبان C # از هر دو نوع امضا شده و بدون امضا پشتیبانی می کند.

نوع داده اندازه حافظه بازه
char ۱ byte -۱۲۸ to 127
signed char ۱ byte -۱۲۸ to 127
unsigned char ۱ byte ۰ to 127
short ۲ byte -۳۲,۷۶۸ to 32,767
signed short ۲ byte -۳۲,۷۶۸ to 32,767
unsigned short ۲ byte ۰ to 65,535
int ۴ byte -۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ to -2,147,483,647
signed int ۴ byte -۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ to -2,147,483,647
unsigned int ۴ byte ۰ to 4,294,967,295
long ۸ byte ?۹,۲۲۳,۳۷۲,۰۳۶,۸۵۴,۷۷۵,۸۰۸ to 9,223,372,036,854,775,807
signed long ۸ byte ?۹,۲۲۳,۳۷۲,۰۳۶,۸۵۴,۷۷۵,۸۰۸ to 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long ۸ byte ۰ – ۱۸,۴۴۶,۷۴۴,۰۷۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵
float ۴ byte ۱.۵ * ۱۰-۴۵ – ۳.۴ * ۱۰۳۸, ۷-digit precision
double ۸ byte ۵.۰ * ۱۰-۳۲۴ – ۱.۷ * ۱۰۳۰۸, ۱۵-digit precision
decimal ۱۶ byte at least -7.9 * 10?28 – 7.9 * 1028, with at least 28-digit precision

نوع داده مرجع

انواع داده های مرجع حاوی داده های واقعی ذخیره شده در یک متغیر نیستند، اما شامل مرجع متغیرها می شوند.

اگر داده ها توسط یکی از متغیرها تغییر کند، متغیر دیگر به طور خودکار این تغییر در مقدار را نشان می دهد.

نوع داده اشاره گر

اشاره گر در زبان C # متغیر است، همچنین به عنوان یاب یا نشانگر که به آدرس یک مقدار اشاره دارد، شناخته می شود.

مثال :

int * a;  //pointer to int      
char * c; //pointer to char

 

 


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.