ژوئن 28, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

این دستور شبیه ساز صف می باشد که با متد FIFO المان ها در آن وارد و خارج می شوند.

مثال :

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
   
  public class QueueExample 
  { 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
      Queue<string> names = new Queue<string>(); 
      names.Enqueue("Sonoo"); 
      names.Enqueue("Peter"); 
      names.Enqueue("James"); 
      names.Enqueue("Ratan"); 
      names.Enqueue("Irfan"); 
   
      foreach (string name in names) 
      { 
        Console.WriteLine(name); 
      } 
   
      Console.WriteLine("Peek element: "+names.Peek()); 
      Console.WriteLine("Dequeue: "+ names.Dequeue()); 
      Console.WriteLine("After Dequeue, Peek element: " + names.Peek()); 
    } 
  } 


خروجی :
Sonoo
Peter
James
Ratan
Irfan
Peek element: Sonoo
Dequeue: Sonoo
After Dequeue, Peek element: Peter


برچسب ها
نظرات

توجه : لطفاً فقط نظرات خود را از این طریق ارسال نمایید و سوالات و مشکلات خود را در انجمن سایت مطرح نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.