جولای 1, 2019 Mostafa بدون دیدگاه

اگر دنبال برنامه نویس برای ساخت افزونه ،قالب،سایت،برنامه ویندوز،اپلیکیشین اندروید،ربات تلگرام و.... هستید ،سفارش برنامه نویسی را مطالعه نمایید.

توجه : درخواست افزونه ،قالب، اسکریپت و نرم افزار و ... و سوالات و مشکلات خود را در انجمن ارسال نمایید

ساختار تصمیم گیری در زبان C++ به گونه ای است که برنامه نویس برای انجام بخش هایی از کد، شرایطی را تعیین می کند تا در صورت درست بودن شرایط تعیین شده، آن بخش از کدها اجرا شوند.

در جدول زیر دستورات شرطی موجود در زبان برنامه نویسی C++ را مشاهده می کنید :

ردیف توضیحات
۱ دستور if دستور if یک عبارت بولی را بررسی می کند و در صورت درست بودن، کدهای داخل بلوک if اجرا می شوند.
۲ دستور if else این دستور مشابه دستور if می باشد با این تفاوت که در صورت درست نبودن شرط بررسی شده در if کدهای موجود در بلوک else اجرا می شوند.
۳ دستور if تو در تو شما می توانید دستور if و else if را به صورت تو در تو نیز استفاده کنید. مثلا یک if در داخل یک بلوک if یا else دیگر استفاده کنید.
۴ دستور switch دستور switch تقریبا معادل دستور if تو در تو می باشد با این تفاوت که فقط می توانند مقادیر ثابتی از رشته ها، کاراکترها و اعداد را بررسی کند.
۵ دستور switch تو در تو شما می توانید در داخل یک دستور switch از یک دستور switch دیگر استفاده کنید که اصطلاحا به آن switch تو در تو گفته می شود.

عملگر ? : در C++

در فصل قبل عملگر ? : را پوشش دادیم که می توان از آن به جای دستور شرطی if else استفاده کرد. فرم کلی استفاده از این عملگر به صورت زیر می باشد :

Condition ? Statement1 : Statement2;

نحوه عملگر این دستور به شرح زیر است:

ابتدا کامپایلر شرطی که در قسمت Condition تعیین شده است، ارزیابی می کند. اگر درست باشد، Statement1 را اجرا می کند و اگر نادرست باشد، Statement2 را اجرا می کند.

دستور if در زبان C++ یک عبارت بولی را بررسی می کند و در صورت درست بودن، کدهای داخل بلوک if اجرا می شوند.

نحوه نوشتن دستور شرطی if

در مثال زیر Syntax دستور شرطی if را مشاهده می کنید :

if(boolean_expression) {
// statement(s) will execute if the boolean expression is true
}

اگر عبارت بولی true باشد، کدهای داخل بلوک if اجرا می شوند. اگر عبارت بولی false باشد، اولین کدی که بعد از بلوک if قرار دارد، اجرا می شود.

مثال :

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
   // local variable declaration:
   int a = 10;
   // check the boolean condition
   if( a < 20 ) {
      // if condition is true then print the following
      cout << "a is less than 20;" << endl;
   }
   cout << "value of a is : " << a << endl;
   return 0;
}


خروجی :
a is less than 20;
value of a is : 10

دستور if else در زبان C++ مشابه دستور if می باشد با این تفاوت که در صورت درست نبودن شرط بررسی شده در if کدهای موجود در بلوک else اجرا می شوند.

نحوه نوشتن دستور شرطی if else

در زیر Syntax یک دستور شرطی if else را مشاهده می کنید :

if(boolean_expression) {
// statement(s) will execute if the boolean expression is true
} else {
// statement(s) will execute if the boolean expression is false
}

اگر عبارت بولی true باشد، کدهای موجود در بلوک if اجرا می شوند و در غیر این صورت کدهای موجود در بلوک else اجرا خواهند شد.

مثال :

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
   // local variable declaration:
   int a = 100;
   // check the boolean condition
   if( a < 20 ) {
      // if condition is true then print the following
      cout << "a is less than 20;" << endl;
   } else {
      // if condition is false then print the following
      cout << "a is not less than 20;" << endl;
   }
   cout << "value of a is : " << a << endl;
   return 0;
}


خروجی :
a is not less than 20;
value of a is : 100

دستور شرطی if else if else در C++

از این دستور شرطی در مواقعی استفاده می شود که قصد ارزیابی چند شرط مختلف را داریم. زمانی که از دستور if else if else استفاده می کنید، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • یک دستور if می تواند صفر یا یک بخش else داشته باشد و بخش else همیشه باید بعد از else if ها نوشته شود.
  • یک دستور if می تواند صفر یا چند بخش else if داشته باشد و بخش else if همیشه باید قبل از بخش else نوشته شود.
  • زمانی یکی از else if ها درست باشد و اجرا شود، سایر else if ها و else ارزیابی نمی شوند.

نحوه نوشتن دستور شرطی if else if else

در زیر Syntax یک دستور شرطی if else if else را مشاهده می کنید :

if(boolean_expression 1) {
   // Executes when the boolean expression 1 is true
} else if( boolean_expression 2) {
   // Executes when the boolean expression 2 is true
} else if( boolean_expression 3) {
   // Executes when the boolean expression 3 is true
} else {
   // executes when the none of the above condition is true.
}

مثال :

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
   // local variable declaration:
   int a = 100;
   // check the boolean condition
   if( a == 10 ) {
      // if condition is true then print the following
      cout << "Value of a is 10" << endl;
   } else if( a == 20 ) {
      // if else if condition is true
      cout << "Value of a is 20" << endl;
   } else if( a == 30 ) {
      // if else if condition is true 
      cout << "Value of a is 30" << endl;
   } else {
      // if none of the conditions is true
      cout << "Value of a is not matching" << endl;
   }
   cout << "Exact value of a is : " << a << endl;
   return 0;
}


خروجی :
None of the values is matching
Exact value of a is: 100

شما می توانید دستور if و else if را به صورت تو در تو نیز استفاده کنید. مثلا یک دستور if را در داخل یک بلوک if یا else دیگر استفاده کنید.

نحوه نوشتن دستور شرطی if تو در تو

در زیر Syntax یک if تو در تو را مشاهده می کنید :

if( boolean_expression 1) {
   // Executes when the boolean expression 1 is true
   if(boolean_expression 2) {
      // Executes when the boolean expression 2 is true
   }
}

مثال :

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
   // local variable declaration:
   int a = 100;
   int b = 200;
   // check the boolean condition
   if( a == 100 ) {
      // if condition is true then check the following
      if( b == 200 ) {
         // if condition is true then print the following
         cout << "Value of a is 100 and b is 200" << endl;
      }
   }
   cout << "Exact value of a is : " << a << endl;
   cout << "Exact value of b is : " << b << endl;
   return 0;
}

خروجی :
Value of a is 100 and b is 200
Exact value of a is : 100
Exact value of b is : 200

 

 

 


برچسب ها