جامعه ستیز یا گونه جدید ؟

تمام حیوانات احساسات را درک میکنند ، یعنی غم ، شادی ، خشم  و دیگر احساسات ولی اخیرا می بینم موجودات از چنین قابلیتی برخودار نیستند و قدرت درک اینگونه احساسات را ندارد حال نمیدانم اینها جامعه ستیز هستند یا نوع جانوری جدید هستند ، که از زیست شناسان عزیز تقاضا دارم به کمک جامعه شناسان نوع این گونه را مشخص کنید.

ویژگی های بارز جامعه ستیزان (جهت اطلاع جامعه ستیزی هم نوعی بیماری است که بدلیل کمبود یکی از کرموزم ها اتفاق می افتد نه خود خواسته) :

۱- غرایز حیوانی

۲- تمرکز بر خود

۳- خودشیفتگی

۴- دوران کودکی سخت

۵- فریبنده و جذاب

۶- تکانشگری

۷- دروغگویی مرضی

۸- عدم همدلی

۹- بی مسئولیتی

۱۰- غیر قابل پیش بینی

 

انواع حافظه کامپیوتر در یک تصویر

درود به شرف هرچی روسپی

درود به شرف هرچی روسپی (تن فروش) ، چون آنها تن خودشان را میفروشند، خودشان را در معرض انواع بیماری های مختلف و خطرات قرار میدهند ، اما حداقل مشتریان خود را ارضاء می کنند  ، اما نه مثل یک عده (در هر مقام یا پست کارمند جز یا خدا) ، که شرافت ، اعتقاد و تمام صفاتی که میتونه انسان را کمی کمی از یک حیوان مثل کفتار متمایز کند را کنار میگذارند و حاضرند هر کاری کنند که پست و مقام و جایگاه خود را حفظ کنند ، خود فروشی فقط تن فروشی نیست ، تن فروشی با ارزش ترین نوع خود فروشی می باشد ، بروید حرف های حضرت علی را درباره نفاق بخوانید حتی اگر به دین اعتقادی ندارید ، چون مهم نیست به شخصی اعتقاد داشته باشید ، چون اعتقاد به عنوان دین مهم نیست ، مهم انجام عمل درست است ، آدم منافق از غده سرطانی بدتر ، چون نمیتونی باهاش کاری کنی ، به سمتش بری قرآن به سر میگذاره بخواهی برگردی تا دسته داخلت میگذاره ، خاک برسر آنهایی که اینگونه اند و فکر میکنند چیزی ارزش اینگونه زندگی را دارد.

حماقت های بی پایان

من قبلاً ماهی یکبار شبکه های اجتماعی را بررسی میکردم ، چون مشغول کارم بودم ، از موقعی که گند زدند به اینترنت هر روز چک میکنم ، بعضی جاها اسم پهلوی را می بینم یا خودش که میگه من مبارزه میکنم ، در عجبم واقعاً دیگه به کسی که طرفدار این باشه نمیشه گفت جاهل ، اون دیگه خل و دیوانه است ، آخه باباش که نمیتونست یک بز را اداره کنه ، بعد شما طرافدار این … هستید ؟!!!!  در عجبم از کسانی که اعتراض میکنند ، جای اعتراض بسیار ، یعنی در یک ثانیه میشه 100 مورد برای اعتراض پیدا کرد ، ولی راه و روش اعتراض این نیست ، شما با تخریب و فحش بجایی نمی رسید فقط خودتان را بدبخت میکنید ، اگر واقعاً دلتان میسوزد دانش خود را افزایش دهید ، تنها مشکل این جامعه و تمام بشر جهل می باشد ، حالا طرف مقابل آنها جوری رفتار میکنند که با همین فرمان پیش بروند دیگه دشمن نمیخواهند ، خودشان بزرگترین دشمن خودشان هستند.

نمیدانم بخندم از این همه حماقت ، گریه کنم از این همه جهل و عمرهای تلف شده من و همه !!!!!