گرانش زمین یا نیروی شناور اتمسفر؟

همانطور که می دانید دلیل وجود اجسام بر روی زمین و افتادن اجسام بر روی زمین نیروی جاذبه است. جاذبه پدیده ای طبیعی است که در آن همه اجسام دارای جرم یکدیگر را جذب می کنند. تأثیر گرانش بر این اجسام، یعنی تأثیر جاذبه جسم توده ای بر جسم توده ای دیگر، یا به تعبیر ساده تر، هر جسمی بر جسم دیگر; و ما آن را به عنوان وزنه ای بر روی خود می بینیم. اما اگر در این مورد دقیق تر فکر کنیم، متوجه می شویم که دلیل آن اصل ارشمیدس است. اصل ارشمیدس اصلی ترین اصل در فیزیک است که بیان می کند نیروی شناور رو به بالا بر جسم غوطه ور در یک مایع (یا گاز) برابر است با وزن مقدار مایع جابجا شده در اثر غوطه ور شدن جسم. برای درک بهتر آن به مثال زیر توجه کنید: مثلاً اگر ظرفی را پر از آب کنید و سنگی در آن بیندازید، وزن آبی که از ظرف خارج می‌شود برابر با نیروی شناوری است که توسط جریان وارد می‌شود. (اب). شی وارد می شود. و چون چگالی همه موجودات زنده از گازهای جوی زمین بیشتر است، همه اجسام روی زمین می مانند و اگر جسمی که چگالی آن از گازهای جوی زمین کمتر باشد به سمت بالا می رود. بنابراین، گرانش زمین را می توان به نیروی شناور اتمسفر تغییر داد.
نویسنده : مصطفی شیرالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *