حماقت های بی پایان

من قبلاً ماهی یکبار شبکه های اجتماعی را بررسی میکردم ، چون مشغول کارم بودم ، از موقعی که گند زدند به اینترنت هر روز چک میکنم ، بعضی جاها اسم پهلوی را می بینم یا خودش که میگه من مبارزه میکنم ، در عجبم واقعاً دیگه به کسی که طرفدار این باشه نمیشه گفت جاهل ، اون دیگه خل و دیوانه است ، آخه باباش که نمیتونست یک بز را اداره کنه ، بعد شما طرافدار این … هستید ؟!!!!  در عجبم از کسانی که اعتراض میکنند ، جای اعتراض بسیار ، یعنی در یک ثانیه میشه 100 مورد برای اعتراض پیدا کرد ، ولی راه و روش اعتراض این نیست ، شما با تخریب و فحش بجایی نمی رسید فقط خودتان را بدبخت میکنید ، اگر واقعاً دلتان میسوزد دانش خود را افزایش دهید ، تنها مشکل این جامعه و تمام بشر جهل می باشد ، حالا طرف مقابل آنها جوری رفتار میکنند که با همین فرمان پیش بروند دیگه دشمن نمیخواهند ، خودشان بزرگترین دشمن خودشان هستند.

نمیدانم بخندم از این همه حماقت ، گریه کنم از این همه جهل و عمرهای تلف شده من و همه !!!!!