نحوه وارد کردن دیتابیس بزرگ به Mysql

سلام ، برای Import کردن یک دیتابیس بزرگ مثلاً چند گیگابایت به دیتابیس ، براحتی میتوانید از روش زیر استفاده کنید.

1. از طریق SSH یا روش های دیگر وارد mysql شوید.

2. با دستور زیر دیتابیس خود را انتخاب کنید.

use databasename

3.  سپس با دستور زیر دیتابیس را وارد کنید.

source database_path

4. به همین راحتی.