دستور if-else در C برای انجام عملیات بر اساس برخی شرایط خاص استفاده می شود. عملیات مشخص شده در بلوک اگر و فقط اگر شرایط داده شده درست باشد اجرا می شود.

انواع عبارت if در زبان C وجود دارد.

عبارت if
عبارت if-else
عبارت if-else-if
عبارت if تو در تو

عبارت If
علامت if برای بررسی برخی از شرایط داده شده و انجام برخی از عملیات بسته به صحت این شرایط استفاده می شود. نحو دستور if در زیر داده شده است.
if(شرط یا شرایط){ 
//code to be executed 
}

 

ادامه مطلب

قبل از رفتن به نوشتن برنامه C برای بررسی اینکه آیا عدد آرمسترانگ است یا خیر، بیایید درک کنیم که عدد آرمسترانگ چیست.

مقدار آرمسترانگ یک عدد است که برابر با مجموع مکعب های ارقام تشکیل دهنده آن عدد است. به عنوان مثال ۰، ۱، ۱۵۳، ۳۷۰، ۳۷۱ و ۴۰۷ اعداد آرمسترانگ هستند.

بیایید سعی کنیم که بدانیم چرا ۱۵۳ عدد آرمسترانگ است.

۱۵۳ = (۱*۱*۱)+(۵*۵*۵)+(۳*۳*۳) 
که: 
(۱*۱*۱)=۱ 
(۵*۵*۵)=۱۲۵ 
(۳*۳*۳)=۲۷ 
درنتیجه: 
۱+۱۲۵+۲۷=۱۵۳

 

ادامه مطلب

عبارت continue  در زبان C استفاده می شود تا کنترل برنامه را به ابتدای حلقه برساند. عبارت continue از اجرای برخی خطوط کد داخل حلقه و با تکرار بعدی چشم پوشی می کند . این به طور عمده برای یک وضعیت استفاده می شود، بنابراین می توانیم برخی از کد ها را برای یک شرایط خاص از بین ببریم.
نحوه استفاده :
//loop statements 
continue; 
//some lines of the code which is to be skipped

 

ادامه مطلب

الگوریتم تبدیل دهدهی به دودویی :
مرحله ۱: عدد را به ۲ تقسیم کنید و باقی مانده را در آرایه ذخیره کنید
مرحله ۲: عدد  را با ۲ تا از طریق (تقسیم)
مرحله ۳: مرحله ۲ را تا عدد بزرگتر از ۰ تکرار کنید
به مثال c برای تبدیل دهدهی به دودویی نگاه کنید :

#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h> 
int main(){ 
int a[10],n,i;  
system ("cls"); 
printf("Enter the number to convert: ");  
scanf("%d",&n);  
for(i=0;n>0;i++)  
{  
a[i]=n%2;  
n=n/2;  
}  
printf("\nBinary of Given Number is=");  
for(i=i-1;i>=0;i--)  
{  
printf("%d",a[i]);  
}  
return 0; 
}

 

ادامه مطلب

سلام خدمت کاربران عزیز ، یکی از دغدغه مدیران سایت موقعیت سایتشان براساس کلمه کلیدی در نتایج جستجو گوگل می باشد ، حال اگر شما هم این دغدغه را دارید و ابزاری برای بررسی موقعیت سایت خود براساس کلمه کلیدی خاص ندارید ، بنده امروز قصد دارم برنامه ای سبک که برای کار خودم (مشتریان افزایش رتبه سایت) استفاده می کنم را با شما به اشتراک بگذارم ، امیدوارم مفید واقع شود (البته نیت تبلیغاتی هم دخیل بوده)

مشاهده نحوه کار نرم افزار :

 

ادامه مطلب

سلام خدمت کاربران عزیز ، دوستانی که برنامه نویسی اندروید را تازه شروع کردن ممکن است با شبیه ساز پیشفرض Android Studio مشکل داشته باشند ، یک راه دیگر برای تست اپلیکیشین های خود استفاده از شبیه سازهای خارجی به عنوان شبیه ساز می باشد ، یکی از محبوب ترین  شبیه ساز ها برنامه Bluestacks می باشد ، که شما با آموزش زیر می توانید به عنوان شبیه ساز Android Studio از آن استفاده نمایید.

ادامه مطلب

تابع strlwr (رشته) کاراکترهای رشته را در حروف کوچک باز می کند. بیایید مثال ساده ای از عملکرد strlwr را ببینیم.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[20];  
 printf("Enter string: ");  
 gets(str);//reads string from console  
 printf("String is: %s",str);  
 printf("\nLower String is: %s",strlwr(str));  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب

تابع strupr (رشته) کاراکترهای رشته را به صورت بزرگ نشان می دهد. بیایید مثال ساده ای از عملگر strupr را ببینیم.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[20];  
 printf("Enter string: ");  
 gets(str);//reads string from console  
 printf("String is: %s",str);  
 printf("\nUpper String is: %s",strupr(str));  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب

ما می توانیم بدون استفاده از متغیر سوم دو عدد را مبادله کنیم. دو روش معمول برای مبادله دو عدد بدون استفاده از متغیر سوم وجود دارد:

 1. با + و –
 2. با * و /

مثال با روش اول :

#include<stdio.h> 
 int main()  
{  
int a=10, b=20;   
printf("Before swap a=%d b=%d",a,b);   
a=a+b;//a=30 (10+20)  
b=a-b;//b=10 (30-20)  
a=a-b;//a=20 (30-10)  
printf("\nAfter swap a=%d b=%d",a,b);  
return 0; 
}

ادامه مطلب