هنگامی که شما ssl را برای سایت خود به تازگی وارد کردید ، ممکن است حداکثر ورودی های سایت شما روی حالت http باشد، برای اینکه بتوانید کاربران خود را بصورت خودکار به نسخه https صفحه منتقل نمایید می توانید کد زیر را در htaccess وارد نمایید.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

ادامه مطلب