دانلود اسکریپت WURM وب سایت Uptime Robot Monitor

دانلود اسکریپت WURM وب سایت Uptime Robot Monitor

 
WURM یک اسکریپت سرویس مانیتورینگ روزمره وب سایت مبتنی بر چارچوب است که شما می توانید برای نظارت بر هر تعداد وب سایت استفاده کنید. اگر یکی از سایت های شما پایین بیاد شما؟ ربات به سرعت در مورد مشکل از طریق ایمیل، بنابراین شما می توانید سایت “downed” خود را بررسی کنید.

ادامه مطلب